Kwaśne


 • Nr.657Murolax

  Murolax Nr. 657

  Brak opisu

  Murolax 2 Nr. 656

  Murolax 2 to kwaśny, zawierający fluorowodór preparat do czyszczenia kamienia do stosowania na naturalnych kamieniach wiązanych silikatem. Doskonale nadaje się do usuwania ekstremalnie silnie zapieczonych osadów organicznych i nieorganicznych ze wszystkich kamieni naturalnych i sztucznych odpornych na kwas.

  Murolax 3 Nr. 657A

  MUROLAX 3 to kwaśny, zawierający fluorowodór preparat do czyszczenia kamienia do stosowania na naturalnych kamieniach wiązanych silikatem, jak piaskowiec, klinkier itp. do czyszczenia silnych zabrudzeń. MUROLIN 3 doskonale nadaje się do usuwania ekstremalnie silnie zapieczonych osadów organicznych i nieorganicznych ze wszystkich kamieni naturalnych i sztucznych odpornych na kwas.

  Reinfix Nr. 652

  Reinfix - Preparat jest wpisany na listę w Federalnym Urzędzie ds. Ochrony Środowiska Berlin pod numerem 15480061. REINFIX to koncentrat czyszczący zawierający kwasy nieorganiczne z dokładnie dopasowaną do obszaru stosowania kombinacją inhibitorów i detergentów. Skutecznie usuwa warstwy cementowe i wapienne ze wszystkich mineralnych materiałów budowlanych jak np. płytki szkliwione i nieszkliwione, terakoty i klinkier. REINFIX nadaje się do odkwaszania świeżo zafugowanego muru klinkierowego, skutecznie usuwa wykwity chlorkowe i siarczanowe z klinkieru i murów z kamienia naturalnego i sztucznego.

  Covexan Nr. 658

  COVEXAN to delikatnie kwaśny preparat czyszczący do wszystkich niewrażliwych na kwas kamieni naturalnych, takich jak piaskowiec, granit, bazalt itp., oraz do wypalonego fajansu. COVEXAL nie zawiera kwasu fluorowodorowego.

  Dostępne w opakowaniach 11kg oraz 33kg

  Silikonentferner Nr. 672

  Silikonentferner służy do czyszczenia pobrudzonych silikonem szyb, tworzywa sztucznego, drewna, aluminium, stali itp. Ponieważ SILIKONENTFERNER reaguje jak kwas, nie zaleca się stosowania go na metalach zagrożonych korozją lub na podłożach bazowych, takich jak beton, zaprawa itp. należy również zwrócić uwagę na fakt, że SILIKONENTFERNER jako rozpuszczalnik zawiera Ksylen o temperaturze zapłonu 26oC.

  ENTRO Nr. 679

  ENTRO preparat do rozpuszczania betonu i rdzy. ENTRO to wysokiej wydajności odrdzewiacz zawierający kwas. Może być stosowany do usuwania rdzy i czyszczenia łańcuchów, urządzeń budowlanych, śrub, instalacji do montażu szalunku, narzędzi ręcznych itp. Nie należy stosować na ocynkowane metale, aluminium i cienkie blachy. Ogólnie należy zawsze sprawdzić preparat pod kątem tolerancji na powierzchni próbnej.

  COVER ROST EX Nr. 699

  COVER ROST EX wyciąga plamy rdzy ze wszystkich rodzajów kamienia, jak np. trawertyn, marmur, granit, glina, terazzo, piaskowiec, kwarcyt, wapień muszlowy, cegła wapienno-piaskowa, ociosane kamienie betonowe, łupek itp. Jest idealnym preparatem do usuwania plam i wykwitów rdzy również na powierzchniach polerowanych, gdzie do tej pory nie było możliwości ich usuwania.

 • Nr.656Murolax 2

  Murolax 2 Nr. 656

  Murolax 2 to kwaśny, zawierający fluorowodór preparat do czyszczenia kamienia do stosowania na naturalnych kamieniach wiązanych silikatem. Doskonale nadaje się do usuwania ekstremalnie silnie zapieczonych osadów organicznych i nieorganicznych ze wszystkich kamieni naturalnych i sztucznych odpornych na kwas.

  Murolax 3 Nr. 657A

  MUROLAX 3 to kwaśny, zawierający fluorowodór preparat do czyszczenia kamienia do stosowania na naturalnych kamieniach wiązanych silikatem, jak piaskowiec, klinkier itp. do czyszczenia silnych zabrudzeń. MUROLIN 3 doskonale nadaje się do usuwania ekstremalnie silnie zapieczonych osadów organicznych i nieorganicznych ze wszystkich kamieni naturalnych i sztucznych odpornych na kwas.

  Reinfix Nr. 652

  Reinfix - Preparat jest wpisany na listę w Federalnym Urzędzie ds. Ochrony Środowiska Berlin pod numerem 15480061. REINFIX to koncentrat czyszczący zawierający kwasy nieorganiczne z dokładnie dopasowaną do obszaru stosowania kombinacją inhibitorów i detergentów. Skutecznie usuwa warstwy cementowe i wapienne ze wszystkich mineralnych materiałów budowlanych jak np. płytki szkliwione i nieszkliwione, terakoty i klinkier. REINFIX nadaje się do odkwaszania świeżo zafugowanego muru klinkierowego, skutecznie usuwa wykwity chlorkowe i siarczanowe z klinkieru i murów z kamienia naturalnego i sztucznego.

  Covexan Nr. 658

  COVEXAN to delikatnie kwaśny preparat czyszczący do wszystkich niewrażliwych na kwas kamieni naturalnych, takich jak piaskowiec, granit, bazalt itp., oraz do wypalonego fajansu. COVEXAL nie zawiera kwasu fluorowodorowego.

  Dostępne w opakowaniach 11kg oraz 33kg

  Silikonentferner Nr. 672

  Silikonentferner służy do czyszczenia pobrudzonych silikonem szyb, tworzywa sztucznego, drewna, aluminium, stali itp. Ponieważ SILIKONENTFERNER reaguje jak kwas, nie zaleca się stosowania go na metalach zagrożonych korozją lub na podłożach bazowych, takich jak beton, zaprawa itp. należy również zwrócić uwagę na fakt, że SILIKONENTFERNER jako rozpuszczalnik zawiera Ksylen o temperaturze zapłonu 26oC.

  ENTRO Nr. 679

  ENTRO preparat do rozpuszczania betonu i rdzy. ENTRO to wysokiej wydajności odrdzewiacz zawierający kwas. Może być stosowany do usuwania rdzy i czyszczenia łańcuchów, urządzeń budowlanych, śrub, instalacji do montażu szalunku, narzędzi ręcznych itp. Nie należy stosować na ocynkowane metale, aluminium i cienkie blachy. Ogólnie należy zawsze sprawdzić preparat pod kątem tolerancji na powierzchni próbnej.

  COVER ROST EX Nr. 699

  COVER ROST EX wyciąga plamy rdzy ze wszystkich rodzajów kamienia, jak np. trawertyn, marmur, granit, glina, terazzo, piaskowiec, kwarcyt, wapień muszlowy, cegła wapienno-piaskowa, ociosane kamienie betonowe, łupek itp. Jest idealnym preparatem do usuwania plam i wykwitów rdzy również na powierzchniach polerowanych, gdzie do tej pory nie było możliwości ich usuwania.

  Murolax Nr. 657

  Brak opisu

 • Nr.657Murolax 3

  Murolax 3 Nr. 657A

  MUROLAX 3 to kwaśny, zawierający fluorowodór preparat do czyszczenia kamienia do stosowania na naturalnych kamieniach wiązanych silikatem, jak piaskowiec, klinkier itp. do czyszczenia silnych zabrudzeń. MUROLIN 3 doskonale nadaje się do usuwania ekstremalnie silnie zapieczonych osadów organicznych i nieorganicznych ze wszystkich kamieni naturalnych i sztucznych odpornych na kwas.

  Reinfix Nr. 652

  Reinfix - Preparat jest wpisany na listę w Federalnym Urzędzie ds. Ochrony Środowiska Berlin pod numerem 15480061. REINFIX to koncentrat czyszczący zawierający kwasy nieorganiczne z dokładnie dopasowaną do obszaru stosowania kombinacją inhibitorów i detergentów. Skutecznie usuwa warstwy cementowe i wapienne ze wszystkich mineralnych materiałów budowlanych jak np. płytki szkliwione i nieszkliwione, terakoty i klinkier. REINFIX nadaje się do odkwaszania świeżo zafugowanego muru klinkierowego, skutecznie usuwa wykwity chlorkowe i siarczanowe z klinkieru i murów z kamienia naturalnego i sztucznego.

  Covexan Nr. 658

  COVEXAN to delikatnie kwaśny preparat czyszczący do wszystkich niewrażliwych na kwas kamieni naturalnych, takich jak piaskowiec, granit, bazalt itp., oraz do wypalonego fajansu. COVEXAL nie zawiera kwasu fluorowodorowego.

  Dostępne w opakowaniach 11kg oraz 33kg

  Silikonentferner Nr. 672

  Silikonentferner służy do czyszczenia pobrudzonych silikonem szyb, tworzywa sztucznego, drewna, aluminium, stali itp. Ponieważ SILIKONENTFERNER reaguje jak kwas, nie zaleca się stosowania go na metalach zagrożonych korozją lub na podłożach bazowych, takich jak beton, zaprawa itp. należy również zwrócić uwagę na fakt, że SILIKONENTFERNER jako rozpuszczalnik zawiera Ksylen o temperaturze zapłonu 26oC.

  ENTRO Nr. 679

  ENTRO preparat do rozpuszczania betonu i rdzy. ENTRO to wysokiej wydajności odrdzewiacz zawierający kwas. Może być stosowany do usuwania rdzy i czyszczenia łańcuchów, urządzeń budowlanych, śrub, instalacji do montażu szalunku, narzędzi ręcznych itp. Nie należy stosować na ocynkowane metale, aluminium i cienkie blachy. Ogólnie należy zawsze sprawdzić preparat pod kątem tolerancji na powierzchni próbnej.

  COVER ROST EX Nr. 699

  COVER ROST EX wyciąga plamy rdzy ze wszystkich rodzajów kamienia, jak np. trawertyn, marmur, granit, glina, terazzo, piaskowiec, kwarcyt, wapień muszlowy, cegła wapienno-piaskowa, ociosane kamienie betonowe, łupek itp. Jest idealnym preparatem do usuwania plam i wykwitów rdzy również na powierzchniach polerowanych, gdzie do tej pory nie było możliwości ich usuwania.

  Murolax Nr. 657

  Brak opisu

  Murolax 2 Nr. 656

  Murolax 2 to kwaśny, zawierający fluorowodór preparat do czyszczenia kamienia do stosowania na naturalnych kamieniach wiązanych silikatem. Doskonale nadaje się do usuwania ekstremalnie silnie zapieczonych osadów organicznych i nieorganicznych ze wszystkich kamieni naturalnych i sztucznych odpornych na kwas.

 • Nr.652Reinfix

  Reinfix Nr. 652

  Reinfix - Preparat jest wpisany na listę w Federalnym Urzędzie ds. Ochrony Środowiska Berlin pod numerem 15480061. REINFIX to koncentrat czyszczący zawierający kwasy nieorganiczne z dokładnie dopasowaną do obszaru stosowania kombinacją inhibitorów i detergentów. Skutecznie usuwa warstwy cementowe i wapienne ze wszystkich mineralnych materiałów budowlanych jak np. płytki szkliwione i nieszkliwione, terakoty i klinkier. REINFIX nadaje się do odkwaszania świeżo zafugowanego muru klinkierowego, skutecznie usuwa wykwity chlorkowe i siarczanowe z klinkieru i murów z kamienia naturalnego i sztucznego.

  Covexan Nr. 658

  COVEXAN to delikatnie kwaśny preparat czyszczący do wszystkich niewrażliwych na kwas kamieni naturalnych, takich jak piaskowiec, granit, bazalt itp., oraz do wypalonego fajansu. COVEXAL nie zawiera kwasu fluorowodorowego.

  Dostępne w opakowaniach 11kg oraz 33kg

  Silikonentferner Nr. 672

  Silikonentferner służy do czyszczenia pobrudzonych silikonem szyb, tworzywa sztucznego, drewna, aluminium, stali itp. Ponieważ SILIKONENTFERNER reaguje jak kwas, nie zaleca się stosowania go na metalach zagrożonych korozją lub na podłożach bazowych, takich jak beton, zaprawa itp. należy również zwrócić uwagę na fakt, że SILIKONENTFERNER jako rozpuszczalnik zawiera Ksylen o temperaturze zapłonu 26oC.

  ENTRO Nr. 679

  ENTRO preparat do rozpuszczania betonu i rdzy. ENTRO to wysokiej wydajności odrdzewiacz zawierający kwas. Może być stosowany do usuwania rdzy i czyszczenia łańcuchów, urządzeń budowlanych, śrub, instalacji do montażu szalunku, narzędzi ręcznych itp. Nie należy stosować na ocynkowane metale, aluminium i cienkie blachy. Ogólnie należy zawsze sprawdzić preparat pod kątem tolerancji na powierzchni próbnej.

  COVER ROST EX Nr. 699

  COVER ROST EX wyciąga plamy rdzy ze wszystkich rodzajów kamienia, jak np. trawertyn, marmur, granit, glina, terazzo, piaskowiec, kwarcyt, wapień muszlowy, cegła wapienno-piaskowa, ociosane kamienie betonowe, łupek itp. Jest idealnym preparatem do usuwania plam i wykwitów rdzy również na powierzchniach polerowanych, gdzie do tej pory nie było możliwości ich usuwania.

  Murolax Nr. 657

  Brak opisu

  Murolax 2 Nr. 656

  Murolax 2 to kwaśny, zawierający fluorowodór preparat do czyszczenia kamienia do stosowania na naturalnych kamieniach wiązanych silikatem. Doskonale nadaje się do usuwania ekstremalnie silnie zapieczonych osadów organicznych i nieorganicznych ze wszystkich kamieni naturalnych i sztucznych odpornych na kwas.

  Murolax 3 Nr. 657A

  MUROLAX 3 to kwaśny, zawierający fluorowodór preparat do czyszczenia kamienia do stosowania na naturalnych kamieniach wiązanych silikatem, jak piaskowiec, klinkier itp. do czyszczenia silnych zabrudzeń. MUROLIN 3 doskonale nadaje się do usuwania ekstremalnie silnie zapieczonych osadów organicznych i nieorganicznych ze wszystkich kamieni naturalnych i sztucznych odpornych na kwas.

 • Nr. 658Covexan

  Covexan Nr. 658

  COVEXAN to delikatnie kwaśny preparat czyszczący do wszystkich niewrażliwych na kwas kamieni naturalnych, takich jak piaskowiec, granit, bazalt itp., oraz do wypalonego fajansu. COVEXAL nie zawiera kwasu fluorowodorowego.

  Dostępne w opakowaniach 11kg oraz 33kg

  Silikonentferner Nr. 672

  Silikonentferner służy do czyszczenia pobrudzonych silikonem szyb, tworzywa sztucznego, drewna, aluminium, stali itp. Ponieważ SILIKONENTFERNER reaguje jak kwas, nie zaleca się stosowania go na metalach zagrożonych korozją lub na podłożach bazowych, takich jak beton, zaprawa itp. należy również zwrócić uwagę na fakt, że SILIKONENTFERNER jako rozpuszczalnik zawiera Ksylen o temperaturze zapłonu 26oC.

  ENTRO Nr. 679

  ENTRO preparat do rozpuszczania betonu i rdzy. ENTRO to wysokiej wydajności odrdzewiacz zawierający kwas. Może być stosowany do usuwania rdzy i czyszczenia łańcuchów, urządzeń budowlanych, śrub, instalacji do montażu szalunku, narzędzi ręcznych itp. Nie należy stosować na ocynkowane metale, aluminium i cienkie blachy. Ogólnie należy zawsze sprawdzić preparat pod kątem tolerancji na powierzchni próbnej.

  COVER ROST EX Nr. 699

  COVER ROST EX wyciąga plamy rdzy ze wszystkich rodzajów kamienia, jak np. trawertyn, marmur, granit, glina, terazzo, piaskowiec, kwarcyt, wapień muszlowy, cegła wapienno-piaskowa, ociosane kamienie betonowe, łupek itp. Jest idealnym preparatem do usuwania plam i wykwitów rdzy również na powierzchniach polerowanych, gdzie do tej pory nie było możliwości ich usuwania.

  Murolax Nr. 657

  Brak opisu

  Murolax 2 Nr. 656

  Murolax 2 to kwaśny, zawierający fluorowodór preparat do czyszczenia kamienia do stosowania na naturalnych kamieniach wiązanych silikatem. Doskonale nadaje się do usuwania ekstremalnie silnie zapieczonych osadów organicznych i nieorganicznych ze wszystkich kamieni naturalnych i sztucznych odpornych na kwas.

  Murolax 3 Nr. 657A

  MUROLAX 3 to kwaśny, zawierający fluorowodór preparat do czyszczenia kamienia do stosowania na naturalnych kamieniach wiązanych silikatem, jak piaskowiec, klinkier itp. do czyszczenia silnych zabrudzeń. MUROLIN 3 doskonale nadaje się do usuwania ekstremalnie silnie zapieczonych osadów organicznych i nieorganicznych ze wszystkich kamieni naturalnych i sztucznych odpornych na kwas.

  Reinfix Nr. 652

  Reinfix - Preparat jest wpisany na listę w Federalnym Urzędzie ds. Ochrony Środowiska Berlin pod numerem 15480061. REINFIX to koncentrat czyszczący zawierający kwasy nieorganiczne z dokładnie dopasowaną do obszaru stosowania kombinacją inhibitorów i detergentów. Skutecznie usuwa warstwy cementowe i wapienne ze wszystkich mineralnych materiałów budowlanych jak np. płytki szkliwione i nieszkliwione, terakoty i klinkier. REINFIX nadaje się do odkwaszania świeżo zafugowanego muru klinkierowego, skutecznie usuwa wykwity chlorkowe i siarczanowe z klinkieru i murów z kamienia naturalnego i sztucznego.

 • Nr. 672Silikonentferner

  Silikonentferner Nr. 672

  Silikonentferner służy do czyszczenia pobrudzonych silikonem szyb, tworzywa sztucznego, drewna, aluminium, stali itp. Ponieważ SILIKONENTFERNER reaguje jak kwas, nie zaleca się stosowania go na metalach zagrożonych korozją lub na podłożach bazowych, takich jak beton, zaprawa itp. należy również zwrócić uwagę na fakt, że SILIKONENTFERNER jako rozpuszczalnik zawiera Ksylen o temperaturze zapłonu 26oC.

  ENTRO Nr. 679

  ENTRO preparat do rozpuszczania betonu i rdzy. ENTRO to wysokiej wydajności odrdzewiacz zawierający kwas. Może być stosowany do usuwania rdzy i czyszczenia łańcuchów, urządzeń budowlanych, śrub, instalacji do montażu szalunku, narzędzi ręcznych itp. Nie należy stosować na ocynkowane metale, aluminium i cienkie blachy. Ogólnie należy zawsze sprawdzić preparat pod kątem tolerancji na powierzchni próbnej.

  COVER ROST EX Nr. 699

  COVER ROST EX wyciąga plamy rdzy ze wszystkich rodzajów kamienia, jak np. trawertyn, marmur, granit, glina, terazzo, piaskowiec, kwarcyt, wapień muszlowy, cegła wapienno-piaskowa, ociosane kamienie betonowe, łupek itp. Jest idealnym preparatem do usuwania plam i wykwitów rdzy również na powierzchniach polerowanych, gdzie do tej pory nie było możliwości ich usuwania.

  Murolax Nr. 657

  Brak opisu

  Murolax 2 Nr. 656

  Murolax 2 to kwaśny, zawierający fluorowodór preparat do czyszczenia kamienia do stosowania na naturalnych kamieniach wiązanych silikatem. Doskonale nadaje się do usuwania ekstremalnie silnie zapieczonych osadów organicznych i nieorganicznych ze wszystkich kamieni naturalnych i sztucznych odpornych na kwas.

  Murolax 3 Nr. 657A

  MUROLAX 3 to kwaśny, zawierający fluorowodór preparat do czyszczenia kamienia do stosowania na naturalnych kamieniach wiązanych silikatem, jak piaskowiec, klinkier itp. do czyszczenia silnych zabrudzeń. MUROLIN 3 doskonale nadaje się do usuwania ekstremalnie silnie zapieczonych osadów organicznych i nieorganicznych ze wszystkich kamieni naturalnych i sztucznych odpornych na kwas.

  Reinfix Nr. 652

  Reinfix - Preparat jest wpisany na listę w Federalnym Urzędzie ds. Ochrony Środowiska Berlin pod numerem 15480061. REINFIX to koncentrat czyszczący zawierający kwasy nieorganiczne z dokładnie dopasowaną do obszaru stosowania kombinacją inhibitorów i detergentów. Skutecznie usuwa warstwy cementowe i wapienne ze wszystkich mineralnych materiałów budowlanych jak np. płytki szkliwione i nieszkliwione, terakoty i klinkier. REINFIX nadaje się do odkwaszania świeżo zafugowanego muru klinkierowego, skutecznie usuwa wykwity chlorkowe i siarczanowe z klinkieru i murów z kamienia naturalnego i sztucznego.

  Covexan Nr. 658

  COVEXAN to delikatnie kwaśny preparat czyszczący do wszystkich niewrażliwych na kwas kamieni naturalnych, takich jak piaskowiec, granit, bazalt itp., oraz do wypalonego fajansu. COVEXAL nie zawiera kwasu fluorowodorowego.

  Dostępne w opakowaniach 11kg oraz 33kg

 • ENTRO Nr. 679

  ENTRO preparat do rozpuszczania betonu i rdzy. ENTRO to wysokiej wydajności odrdzewiacz zawierający kwas. Może być stosowany do usuwania rdzy i czyszczenia łańcuchów, urządzeń budowlanych, śrub, instalacji do montażu szalunku, narzędzi ręcznych itp. Nie należy stosować na ocynkowane metale, aluminium i cienkie blachy. Ogólnie należy zawsze sprawdzić preparat pod kątem tolerancji na powierzchni próbnej.

  COVER ROST EX Nr. 699

  COVER ROST EX wyciąga plamy rdzy ze wszystkich rodzajów kamienia, jak np. trawertyn, marmur, granit, glina, terazzo, piaskowiec, kwarcyt, wapień muszlowy, cegła wapienno-piaskowa, ociosane kamienie betonowe, łupek itp. Jest idealnym preparatem do usuwania plam i wykwitów rdzy również na powierzchniach polerowanych, gdzie do tej pory nie było możliwości ich usuwania.

  Murolax Nr. 657

  Brak opisu

  Murolax 2 Nr. 656

  Murolax 2 to kwaśny, zawierający fluorowodór preparat do czyszczenia kamienia do stosowania na naturalnych kamieniach wiązanych silikatem. Doskonale nadaje się do usuwania ekstremalnie silnie zapieczonych osadów organicznych i nieorganicznych ze wszystkich kamieni naturalnych i sztucznych odpornych na kwas.

  Murolax 3 Nr. 657A

  MUROLAX 3 to kwaśny, zawierający fluorowodór preparat do czyszczenia kamienia do stosowania na naturalnych kamieniach wiązanych silikatem, jak piaskowiec, klinkier itp. do czyszczenia silnych zabrudzeń. MUROLIN 3 doskonale nadaje się do usuwania ekstremalnie silnie zapieczonych osadów organicznych i nieorganicznych ze wszystkich kamieni naturalnych i sztucznych odpornych na kwas.

  Reinfix Nr. 652

  Reinfix - Preparat jest wpisany na listę w Federalnym Urzędzie ds. Ochrony Środowiska Berlin pod numerem 15480061. REINFIX to koncentrat czyszczący zawierający kwasy nieorganiczne z dokładnie dopasowaną do obszaru stosowania kombinacją inhibitorów i detergentów. Skutecznie usuwa warstwy cementowe i wapienne ze wszystkich mineralnych materiałów budowlanych jak np. płytki szkliwione i nieszkliwione, terakoty i klinkier. REINFIX nadaje się do odkwaszania świeżo zafugowanego muru klinkierowego, skutecznie usuwa wykwity chlorkowe i siarczanowe z klinkieru i murów z kamienia naturalnego i sztucznego.

  Covexan Nr. 658

  COVEXAN to delikatnie kwaśny preparat czyszczący do wszystkich niewrażliwych na kwas kamieni naturalnych, takich jak piaskowiec, granit, bazalt itp., oraz do wypalonego fajansu. COVEXAL nie zawiera kwasu fluorowodorowego.

  Dostępne w opakowaniach 11kg oraz 33kg

  Conal Nr. 662

  Conal to kwaśny koncentrat czyszczący do zastosowania w sanitariach. Bez problemu usuwa takie złogi tłuszczu i brudu jak wapno, rdza lub kamień z płytek, wyrobów kamionkowych, emalii, chromu, tworzywa sztucznego, stali szlachetnej i powierzchni lakierowanych.

  Dostępne w opakowaniach 11kg oraz 33kg

 • Nr. 679ENTRO

  ENTRO Nr. 679

  ENTRO preparat do rozpuszczania betonu i rdzy. ENTRO to wysokiej wydajności odrdzewiacz zawierający kwas. Może być stosowany do usuwania rdzy i czyszczenia łańcuchów, urządzeń budowlanych, śrub, instalacji do montażu szalunku, narzędzi ręcznych itp. Nie należy stosować na ocynkowane metale, aluminium i cienkie blachy. Ogólnie należy zawsze sprawdzić preparat pod kątem tolerancji na powierzchni próbnej.

  COVER ROST EX Nr. 699

  COVER ROST EX wyciąga plamy rdzy ze wszystkich rodzajów kamienia, jak np. trawertyn, marmur, granit, glina, terazzo, piaskowiec, kwarcyt, wapień muszlowy, cegła wapienno-piaskowa, ociosane kamienie betonowe, łupek itp. Jest idealnym preparatem do usuwania plam i wykwitów rdzy również na powierzchniach polerowanych, gdzie do tej pory nie było możliwości ich usuwania.

  Murolax Nr. 657

  Brak opisu

  Murolax 2 Nr. 656

  Murolax 2 to kwaśny, zawierający fluorowodór preparat do czyszczenia kamienia do stosowania na naturalnych kamieniach wiązanych silikatem. Doskonale nadaje się do usuwania ekstremalnie silnie zapieczonych osadów organicznych i nieorganicznych ze wszystkich kamieni naturalnych i sztucznych odpornych na kwas.

  Murolax 3 Nr. 657A

  MUROLAX 3 to kwaśny, zawierający fluorowodór preparat do czyszczenia kamienia do stosowania na naturalnych kamieniach wiązanych silikatem, jak piaskowiec, klinkier itp. do czyszczenia silnych zabrudzeń. MUROLIN 3 doskonale nadaje się do usuwania ekstremalnie silnie zapieczonych osadów organicznych i nieorganicznych ze wszystkich kamieni naturalnych i sztucznych odpornych na kwas.

  Reinfix Nr. 652

  Reinfix - Preparat jest wpisany na listę w Federalnym Urzędzie ds. Ochrony Środowiska Berlin pod numerem 15480061. REINFIX to koncentrat czyszczący zawierający kwasy nieorganiczne z dokładnie dopasowaną do obszaru stosowania kombinacją inhibitorów i detergentów. Skutecznie usuwa warstwy cementowe i wapienne ze wszystkich mineralnych materiałów budowlanych jak np. płytki szkliwione i nieszkliwione, terakoty i klinkier. REINFIX nadaje się do odkwaszania świeżo zafugowanego muru klinkierowego, skutecznie usuwa wykwity chlorkowe i siarczanowe z klinkieru i murów z kamienia naturalnego i sztucznego.

  Covexan Nr. 658

  COVEXAN to delikatnie kwaśny preparat czyszczący do wszystkich niewrażliwych na kwas kamieni naturalnych, takich jak piaskowiec, granit, bazalt itp., oraz do wypalonego fajansu. COVEXAL nie zawiera kwasu fluorowodorowego.

  Dostępne w opakowaniach 11kg oraz 33kg

  Conal Nr. 662

  Conal to kwaśny koncentrat czyszczący do zastosowania w sanitariach. Bez problemu usuwa takie złogi tłuszczu i brudu jak wapno, rdza lub kamień z płytek, wyrobów kamionkowych, emalii, chromu, tworzywa sztucznego, stali szlachetnej i powierzchni lakierowanych.

  Dostępne w opakowaniach 11kg oraz 33kg

 • Nr. 699COVER ROST EX

  COVER ROST EX Nr. 699

  COVER ROST EX wyciąga plamy rdzy ze wszystkich rodzajów kamienia, jak np. trawertyn, marmur, granit, glina, terazzo, piaskowiec, kwarcyt, wapień muszlowy, cegła wapienno-piaskowa, ociosane kamienie betonowe, łupek itp. Jest idealnym preparatem do usuwania plam i wykwitów rdzy również na powierzchniach polerowanych, gdzie do tej pory nie było możliwości ich usuwania.

  Murolax Nr. 657

  Brak opisu

  Murolax 2 Nr. 656

  Murolax 2 to kwaśny, zawierający fluorowodór preparat do czyszczenia kamienia do stosowania na naturalnych kamieniach wiązanych silikatem. Doskonale nadaje się do usuwania ekstremalnie silnie zapieczonych osadów organicznych i nieorganicznych ze wszystkich kamieni naturalnych i sztucznych odpornych na kwas.

  Murolax 3 Nr. 657A

  MUROLAX 3 to kwaśny, zawierający fluorowodór preparat do czyszczenia kamienia do stosowania na naturalnych kamieniach wiązanych silikatem, jak piaskowiec, klinkier itp. do czyszczenia silnych zabrudzeń. MUROLIN 3 doskonale nadaje się do usuwania ekstremalnie silnie zapieczonych osadów organicznych i nieorganicznych ze wszystkich kamieni naturalnych i sztucznych odpornych na kwas.

  Reinfix Nr. 652

  Reinfix - Preparat jest wpisany na listę w Federalnym Urzędzie ds. Ochrony Środowiska Berlin pod numerem 15480061. REINFIX to koncentrat czyszczący zawierający kwasy nieorganiczne z dokładnie dopasowaną do obszaru stosowania kombinacją inhibitorów i detergentów. Skutecznie usuwa warstwy cementowe i wapienne ze wszystkich mineralnych materiałów budowlanych jak np. płytki szkliwione i nieszkliwione, terakoty i klinkier. REINFIX nadaje się do odkwaszania świeżo zafugowanego muru klinkierowego, skutecznie usuwa wykwity chlorkowe i siarczanowe z klinkieru i murów z kamienia naturalnego i sztucznego.

  Covexan Nr. 658

  COVEXAN to delikatnie kwaśny preparat czyszczący do wszystkich niewrażliwych na kwas kamieni naturalnych, takich jak piaskowiec, granit, bazalt itp., oraz do wypalonego fajansu. COVEXAL nie zawiera kwasu fluorowodorowego.

  Dostępne w opakowaniach 11kg oraz 33kg

  Conal Nr. 662

  Conal to kwaśny koncentrat czyszczący do zastosowania w sanitariach. Bez problemu usuwa takie złogi tłuszczu i brudu jak wapno, rdza lub kamień z płytek, wyrobów kamionkowych, emalii, chromu, tworzywa sztucznego, stali szlachetnej i powierzchni lakierowanych.

  Dostępne w opakowaniach 11kg oraz 33kg

  ENTRO Nr. 679

  ENTRO preparat do rozpuszczania betonu i rdzy. ENTRO to wysokiej wydajności odrdzewiacz zawierający kwas. Może być stosowany do usuwania rdzy i czyszczenia łańcuchów, urządzeń budowlanych, śrub, instalacji do montażu szalunku, narzędzi ręcznych itp. Nie należy stosować na ocynkowane metale, aluminium i cienkie blachy. Ogólnie należy zawsze sprawdzić preparat pod kątem tolerancji na powierzchni próbnej.


Alkaliczne i Neutralne


 • Nr. 685Conil 5

  Conil 5 Nr. 685

  Conil 5 jest alkalicznym koncentratem do czyszczenia hali pneumatycznych, żaluzji blaszkowych i podłóg z PCV, ulegającym biodegradacji. Skutecznie usuwa zastygłe, oporne zabrudzenia jak np. olej, wosk, sadza i zapieczone zanieczyszczenia atmosferyczne z wyżej wymienionych materiałów. Doskonale nadaje się do czyszczenia podłóg przemysłowych takich jak płytki, okładziny z żywic sztucznych i zagęszczone gładkie podłogi betonowe. Doskonale nadaje się do czyszczenia maszyn, spodu podwozi samochodowych, mycia silnika oraz do kompletnego czyszczenia samochodów ciężarowych..

  Dostępne w opakowaniach 11kg oraz 33kg

  Conil 2 Nr. 690

  Conil 2 jest wysoce skoncentrowanym preparatem czyszczącym z ochroną antykorozyjną o neutralnym pH, nie zawierającym fosforanów, nieszkodliwym dla ścieków, przyjaznym dla środowiska. Ulegający biodegradacji i fizjologicznie bez zastrzeżeń! Nie jest drażniący ani toksyczny. Ze względu na swój skład jest preferowany wobec tradycyjnych niebezpiecznych rozpuszczalników jako preparat przyjazny dla skóry i dla środowiska. Działa rozdzielająco w oddzielaczu oleju. Może być wylewany do ścieków bez wcześniejszej neutralizacji.

  Dostępne w opakowaniach 10kg oraz 30kg

  Conil 3 Nr. 683

  Conil 3 jest alkalicznym koncentratem do czyszczenia fasad, ulegającym biodegradacji. CONIL 3 skutecznie usuwa zastygłe, oporne zabrudzenia jak np. olej, wosk, sadza i zapieczone zanieczyszczenia atmosferyczne z materiałów takich jak tynk, wrażliwy na kwasy kamień naturalny i sztuczny, jak np. marmur, trawertyn, wapień muszlowy, beton i lastriko oraz cement włóknisty.

  Dostępne w opakowaniach 11kg oraz 33kg

  Conil 4 Nr. 693

  Conil 4 jest alkalicznym koncentratem czyszczącym. Idealnie nadaje się do czyszczenia marmuru, trawertynu, wapnia muszlowego, terazzo, tynków szlachetnych, wapnia, fasad pokrytych powłokami i malowanych, instalacji sanitarnych oraz podłóg w halach przemysłowych i garażach. Rozpuszcza i usuwa zanieczyszczenia popożarowe z każdego podłoża i je jednocześnie neutralizuje. CONIL 4 rozpuszcza tłuszcze, oleje, woski, sadzę itp. Jest preparatem czyszczącym nieszkodliwym dla zdrowia i ścieków, fizjologicznie nie budzi zastrzeżeń i ulega biodegradacji. CONIL 4 nie jest toksyczny.

  Dostępne w opakowaniach 10kg oraz 30kg

  Antyparoli Paste Nr. 651

  Antyparoli Paste preparat jest wpisany na listę w Federalnym Urzędzie ds. Ochrony Środowiska Berlin pod numerem 15480062. Antyparoli Paste to alkaliczna pasta do czyszczenia i usuwania lakieru, nie zawierająca CFC i HCFC. Ulega biodegradacji. Antyparoli Paste to wysoce skuteczny preparat czyszczący do wszystkich kamieni naturalnych zawierających wapń, takich jak marmur, trawertyn, wapień muszlowy itp. nadaje się również do stosowania na wszystkich rodzajach kamieni sztucznych wiązanych cementem i wapniem, takich jak terazzo, wyroby betonowe, płytki i tynki. Antyparoli Paste rozpuszcza i luzuje spieczenia na kamieniach, usuwa liczne rodzaje powłok malarskich i ochronnych lazerunków do drewna a dzięki swojemu nieprzeciętnie długotrwałemu działaniu nadaje się również do usuwania powłok mineralnych

  Dostępne w opakowaniach 11kg oraz 33kg

  Antyparoli GEL Nr. 644

  Antyparoli GEL preparat jest wpisany na listę w Federalnym Urzędzie ds. Ochrony Środowiska Berlin pod numerem 15480062. Antyparoli Paste to alkaliczna pasta do czyszczenia i usuwania lakieru, nie zawierająca CFC i HCFC. Ulega biodegradacji. Antyparoli Paste to wysoce skuteczny preparat czyszczący do wszystkich kamieni naturalnych zawierających wapń, takich jak marmur, trawertyn, wapień muszlowy itp. nadaje się również do stosowania na wszystkich rodzajach kamieni sztucznych wiązanych cementem i wapniem, takich jak terazzo, wyroby betonowe, płytki i tynki. Antyparoli Paste rozpuszcza i luzuje spieczenia na kamieniach, usuwa liczne rodzaje powłok malarskich i ochronnych lazerunków do drewna a dzięki swojemu nieprzeciętnie długotrwałemu działaniu nadaje się również do usuwania powłok mineralnych

  Dostępne w opakowaniach 11kg oraz 33kg

 • Nr. 690Conil 2

  Conil 2 Nr. 690

  Conil 2 jest wysoce skoncentrowanym preparatem czyszczącym z ochroną antykorozyjną o neutralnym pH, nie zawierającym fosforanów, nieszkodliwym dla ścieków, przyjaznym dla środowiska. Ulegający biodegradacji i fizjologicznie bez zastrzeżeń! Nie jest drażniący ani toksyczny. Ze względu na swój skład jest preferowany wobec tradycyjnych niebezpiecznych rozpuszczalników jako preparat przyjazny dla skóry i dla środowiska. Działa rozdzielająco w oddzielaczu oleju. Może być wylewany do ścieków bez wcześniejszej neutralizacji.

  Dostępne w opakowaniach 10kg oraz 30kg

  Conil 3 Nr. 683

  Conil 3 jest alkalicznym koncentratem do czyszczenia fasad, ulegającym biodegradacji. CONIL 3 skutecznie usuwa zastygłe, oporne zabrudzenia jak np. olej, wosk, sadza i zapieczone zanieczyszczenia atmosferyczne z materiałów takich jak tynk, wrażliwy na kwasy kamień naturalny i sztuczny, jak np. marmur, trawertyn, wapień muszlowy, beton i lastriko oraz cement włóknisty.

  Dostępne w opakowaniach 11kg oraz 33kg

  Conil 4 Nr. 693

  Conil 4 jest alkalicznym koncentratem czyszczącym. Idealnie nadaje się do czyszczenia marmuru, trawertynu, wapnia muszlowego, terazzo, tynków szlachetnych, wapnia, fasad pokrytych powłokami i malowanych, instalacji sanitarnych oraz podłóg w halach przemysłowych i garażach. Rozpuszcza i usuwa zanieczyszczenia popożarowe z każdego podłoża i je jednocześnie neutralizuje. CONIL 4 rozpuszcza tłuszcze, oleje, woski, sadzę itp. Jest preparatem czyszczącym nieszkodliwym dla zdrowia i ścieków, fizjologicznie nie budzi zastrzeżeń i ulega biodegradacji. CONIL 4 nie jest toksyczny.

  Dostępne w opakowaniach 10kg oraz 30kg

  Antyparoli Paste Nr. 651

  Antyparoli Paste preparat jest wpisany na listę w Federalnym Urzędzie ds. Ochrony Środowiska Berlin pod numerem 15480062. Antyparoli Paste to alkaliczna pasta do czyszczenia i usuwania lakieru, nie zawierająca CFC i HCFC. Ulega biodegradacji. Antyparoli Paste to wysoce skuteczny preparat czyszczący do wszystkich kamieni naturalnych zawierających wapń, takich jak marmur, trawertyn, wapień muszlowy itp. nadaje się również do stosowania na wszystkich rodzajach kamieni sztucznych wiązanych cementem i wapniem, takich jak terazzo, wyroby betonowe, płytki i tynki. Antyparoli Paste rozpuszcza i luzuje spieczenia na kamieniach, usuwa liczne rodzaje powłok malarskich i ochronnych lazerunków do drewna a dzięki swojemu nieprzeciętnie długotrwałemu działaniu nadaje się również do usuwania powłok mineralnych

  Dostępne w opakowaniach 11kg oraz 33kg

  Antyparoli GEL Nr. 644

  Antyparoli GEL preparat jest wpisany na listę w Federalnym Urzędzie ds. Ochrony Środowiska Berlin pod numerem 15480062. Antyparoli Paste to alkaliczna pasta do czyszczenia i usuwania lakieru, nie zawierająca CFC i HCFC. Ulega biodegradacji. Antyparoli Paste to wysoce skuteczny preparat czyszczący do wszystkich kamieni naturalnych zawierających wapń, takich jak marmur, trawertyn, wapień muszlowy itp. nadaje się również do stosowania na wszystkich rodzajach kamieni sztucznych wiązanych cementem i wapniem, takich jak terazzo, wyroby betonowe, płytki i tynki. Antyparoli Paste rozpuszcza i luzuje spieczenia na kamieniach, usuwa liczne rodzaje powłok malarskich i ochronnych lazerunków do drewna a dzięki swojemu nieprzeciętnie długotrwałemu działaniu nadaje się również do usuwania powłok mineralnych

  Dostępne w opakowaniach 11kg oraz 33kg

  Conil 5 Nr. 685

  Conil 5 jest alkalicznym koncentratem do czyszczenia hali pneumatycznych, żaluzji blaszkowych i podłóg z PCV, ulegającym biodegradacji. Skutecznie usuwa zastygłe, oporne zabrudzenia jak np. olej, wosk, sadza i zapieczone zanieczyszczenia atmosferyczne z wyżej wymienionych materiałów. Doskonale nadaje się do czyszczenia podłóg przemysłowych takich jak płytki, okładziny z żywic sztucznych i zagęszczone gładkie podłogi betonowe. Doskonale nadaje się do czyszczenia maszyn, spodu podwozi samochodowych, mycia silnika oraz do kompletnego czyszczenia samochodów ciężarowych..

  Dostępne w opakowaniach 11kg oraz 33kg

 • Nr. 683Conil 3

  Conil 3 Nr. 683

  Conil 3 jest alkalicznym koncentratem do czyszczenia fasad, ulegającym biodegradacji. CONIL 3 skutecznie usuwa zastygłe, oporne zabrudzenia jak np. olej, wosk, sadza i zapieczone zanieczyszczenia atmosferyczne z materiałów takich jak tynk, wrażliwy na kwasy kamień naturalny i sztuczny, jak np. marmur, trawertyn, wapień muszlowy, beton i lastriko oraz cement włóknisty.

  Dostępne w opakowaniach 11kg oraz 33kg

  Conil 4 Nr. 693

  Conil 4 jest alkalicznym koncentratem czyszczącym. Idealnie nadaje się do czyszczenia marmuru, trawertynu, wapnia muszlowego, terazzo, tynków szlachetnych, wapnia, fasad pokrytych powłokami i malowanych, instalacji sanitarnych oraz podłóg w halach przemysłowych i garażach. Rozpuszcza i usuwa zanieczyszczenia popożarowe z każdego podłoża i je jednocześnie neutralizuje. CONIL 4 rozpuszcza tłuszcze, oleje, woski, sadzę itp. Jest preparatem czyszczącym nieszkodliwym dla zdrowia i ścieków, fizjologicznie nie budzi zastrzeżeń i ulega biodegradacji. CONIL 4 nie jest toksyczny.

  Dostępne w opakowaniach 10kg oraz 30kg

  Antyparoli Paste Nr. 651

  Antyparoli Paste preparat jest wpisany na listę w Federalnym Urzędzie ds. Ochrony Środowiska Berlin pod numerem 15480062. Antyparoli Paste to alkaliczna pasta do czyszczenia i usuwania lakieru, nie zawierająca CFC i HCFC. Ulega biodegradacji. Antyparoli Paste to wysoce skuteczny preparat czyszczący do wszystkich kamieni naturalnych zawierających wapń, takich jak marmur, trawertyn, wapień muszlowy itp. nadaje się również do stosowania na wszystkich rodzajach kamieni sztucznych wiązanych cementem i wapniem, takich jak terazzo, wyroby betonowe, płytki i tynki. Antyparoli Paste rozpuszcza i luzuje spieczenia na kamieniach, usuwa liczne rodzaje powłok malarskich i ochronnych lazerunków do drewna a dzięki swojemu nieprzeciętnie długotrwałemu działaniu nadaje się również do usuwania powłok mineralnych

  Dostępne w opakowaniach 11kg oraz 33kg

  Antyparoli GEL Nr. 644

  Antyparoli GEL preparat jest wpisany na listę w Federalnym Urzędzie ds. Ochrony Środowiska Berlin pod numerem 15480062. Antyparoli Paste to alkaliczna pasta do czyszczenia i usuwania lakieru, nie zawierająca CFC i HCFC. Ulega biodegradacji. Antyparoli Paste to wysoce skuteczny preparat czyszczący do wszystkich kamieni naturalnych zawierających wapń, takich jak marmur, trawertyn, wapień muszlowy itp. nadaje się również do stosowania na wszystkich rodzajach kamieni sztucznych wiązanych cementem i wapniem, takich jak terazzo, wyroby betonowe, płytki i tynki. Antyparoli Paste rozpuszcza i luzuje spieczenia na kamieniach, usuwa liczne rodzaje powłok malarskich i ochronnych lazerunków do drewna a dzięki swojemu nieprzeciętnie długotrwałemu działaniu nadaje się również do usuwania powłok mineralnych

  Dostępne w opakowaniach 11kg oraz 33kg

  Conil 5 Nr. 685

  Conil 5 jest alkalicznym koncentratem do czyszczenia hali pneumatycznych, żaluzji blaszkowych i podłóg z PCV, ulegającym biodegradacji. Skutecznie usuwa zastygłe, oporne zabrudzenia jak np. olej, wosk, sadza i zapieczone zanieczyszczenia atmosferyczne z wyżej wymienionych materiałów. Doskonale nadaje się do czyszczenia podłóg przemysłowych takich jak płytki, okładziny z żywic sztucznych i zagęszczone gładkie podłogi betonowe. Doskonale nadaje się do czyszczenia maszyn, spodu podwozi samochodowych, mycia silnika oraz do kompletnego czyszczenia samochodów ciężarowych..

  Dostępne w opakowaniach 11kg oraz 33kg

  Conil 2 Nr. 690

  Conil 2 jest wysoce skoncentrowanym preparatem czyszczącym z ochroną antykorozyjną o neutralnym pH, nie zawierającym fosforanów, nieszkodliwym dla ścieków, przyjaznym dla środowiska. Ulegający biodegradacji i fizjologicznie bez zastrzeżeń! Nie jest drażniący ani toksyczny. Ze względu na swój skład jest preferowany wobec tradycyjnych niebezpiecznych rozpuszczalników jako preparat przyjazny dla skóry i dla środowiska. Działa rozdzielająco w oddzielaczu oleju. Może być wylewany do ścieków bez wcześniejszej neutralizacji.

  Dostępne w opakowaniach 10kg oraz 30kg

 • Nr. 693Conil 4

  Conil 4 Nr. 693

  Conil 4 jest alkalicznym koncentratem czyszczącym. Idealnie nadaje się do czyszczenia marmuru, trawertynu, wapnia muszlowego, terazzo, tynków szlachetnych, wapnia, fasad pokrytych powłokami i malowanych, instalacji sanitarnych oraz podłóg w halach przemysłowych i garażach. Rozpuszcza i usuwa zanieczyszczenia popożarowe z każdego podłoża i je jednocześnie neutralizuje. CONIL 4 rozpuszcza tłuszcze, oleje, woski, sadzę itp. Jest preparatem czyszczącym nieszkodliwym dla zdrowia i ścieków, fizjologicznie nie budzi zastrzeżeń i ulega biodegradacji. CONIL 4 nie jest toksyczny.

  Dostępne w opakowaniach 10kg oraz 30kg

  Antyparoli Paste Nr. 651

  Antyparoli Paste preparat jest wpisany na listę w Federalnym Urzędzie ds. Ochrony Środowiska Berlin pod numerem 15480062. Antyparoli Paste to alkaliczna pasta do czyszczenia i usuwania lakieru, nie zawierająca CFC i HCFC. Ulega biodegradacji. Antyparoli Paste to wysoce skuteczny preparat czyszczący do wszystkich kamieni naturalnych zawierających wapń, takich jak marmur, trawertyn, wapień muszlowy itp. nadaje się również do stosowania na wszystkich rodzajach kamieni sztucznych wiązanych cementem i wapniem, takich jak terazzo, wyroby betonowe, płytki i tynki. Antyparoli Paste rozpuszcza i luzuje spieczenia na kamieniach, usuwa liczne rodzaje powłok malarskich i ochronnych lazerunków do drewna a dzięki swojemu nieprzeciętnie długotrwałemu działaniu nadaje się również do usuwania powłok mineralnych

  Dostępne w opakowaniach 11kg oraz 33kg

  Antyparoli GEL Nr. 644

  Antyparoli GEL preparat jest wpisany na listę w Federalnym Urzędzie ds. Ochrony Środowiska Berlin pod numerem 15480062. Antyparoli Paste to alkaliczna pasta do czyszczenia i usuwania lakieru, nie zawierająca CFC i HCFC. Ulega biodegradacji. Antyparoli Paste to wysoce skuteczny preparat czyszczący do wszystkich kamieni naturalnych zawierających wapń, takich jak marmur, trawertyn, wapień muszlowy itp. nadaje się również do stosowania na wszystkich rodzajach kamieni sztucznych wiązanych cementem i wapniem, takich jak terazzo, wyroby betonowe, płytki i tynki. Antyparoli Paste rozpuszcza i luzuje spieczenia na kamieniach, usuwa liczne rodzaje powłok malarskich i ochronnych lazerunków do drewna a dzięki swojemu nieprzeciętnie długotrwałemu działaniu nadaje się również do usuwania powłok mineralnych

  Dostępne w opakowaniach 11kg oraz 33kg

  Conil 5 Nr. 685

  Conil 5 jest alkalicznym koncentratem do czyszczenia hali pneumatycznych, żaluzji blaszkowych i podłóg z PCV, ulegającym biodegradacji. Skutecznie usuwa zastygłe, oporne zabrudzenia jak np. olej, wosk, sadza i zapieczone zanieczyszczenia atmosferyczne z wyżej wymienionych materiałów. Doskonale nadaje się do czyszczenia podłóg przemysłowych takich jak płytki, okładziny z żywic sztucznych i zagęszczone gładkie podłogi betonowe. Doskonale nadaje się do czyszczenia maszyn, spodu podwozi samochodowych, mycia silnika oraz do kompletnego czyszczenia samochodów ciężarowych..

  Dostępne w opakowaniach 11kg oraz 33kg

  Conil 2 Nr. 690

  Conil 2 jest wysoce skoncentrowanym preparatem czyszczącym z ochroną antykorozyjną o neutralnym pH, nie zawierającym fosforanów, nieszkodliwym dla ścieków, przyjaznym dla środowiska. Ulegający biodegradacji i fizjologicznie bez zastrzeżeń! Nie jest drażniący ani toksyczny. Ze względu na swój skład jest preferowany wobec tradycyjnych niebezpiecznych rozpuszczalników jako preparat przyjazny dla skóry i dla środowiska. Działa rozdzielająco w oddzielaczu oleju. Może być wylewany do ścieków bez wcześniejszej neutralizacji.

  Dostępne w opakowaniach 10kg oraz 30kg

  Conil 3 Nr. 683

  Conil 3 jest alkalicznym koncentratem do czyszczenia fasad, ulegającym biodegradacji. CONIL 3 skutecznie usuwa zastygłe, oporne zabrudzenia jak np. olej, wosk, sadza i zapieczone zanieczyszczenia atmosferyczne z materiałów takich jak tynk, wrażliwy na kwasy kamień naturalny i sztuczny, jak np. marmur, trawertyn, wapień muszlowy, beton i lastriko oraz cement włóknisty.

  Dostępne w opakowaniach 11kg oraz 33kg

 • Nr. 651Antyparoli Paste

  Antyparoli Paste Nr. 651

  Antyparoli Paste preparat jest wpisany na listę w Federalnym Urzędzie ds. Ochrony Środowiska Berlin pod numerem 15480062. Antyparoli Paste to alkaliczna pasta do czyszczenia i usuwania lakieru, nie zawierająca CFC i HCFC. Ulega biodegradacji. Antyparoli Paste to wysoce skuteczny preparat czyszczący do wszystkich kamieni naturalnych zawierających wapń, takich jak marmur, trawertyn, wapień muszlowy itp. nadaje się również do stosowania na wszystkich rodzajach kamieni sztucznych wiązanych cementem i wapniem, takich jak terazzo, wyroby betonowe, płytki i tynki. Antyparoli Paste rozpuszcza i luzuje spieczenia na kamieniach, usuwa liczne rodzaje powłok malarskich i ochronnych lazerunków do drewna a dzięki swojemu nieprzeciętnie długotrwałemu działaniu nadaje się również do usuwania powłok mineralnych

  Dostępne w opakowaniach 11kg oraz 33kg

  Antyparoli GEL Nr. 644

  Antyparoli GEL preparat jest wpisany na listę w Federalnym Urzędzie ds. Ochrony Środowiska Berlin pod numerem 15480062. Antyparoli Paste to alkaliczna pasta do czyszczenia i usuwania lakieru, nie zawierająca CFC i HCFC. Ulega biodegradacji. Antyparoli Paste to wysoce skuteczny preparat czyszczący do wszystkich kamieni naturalnych zawierających wapń, takich jak marmur, trawertyn, wapień muszlowy itp. nadaje się również do stosowania na wszystkich rodzajach kamieni sztucznych wiązanych cementem i wapniem, takich jak terazzo, wyroby betonowe, płytki i tynki. Antyparoli Paste rozpuszcza i luzuje spieczenia na kamieniach, usuwa liczne rodzaje powłok malarskich i ochronnych lazerunków do drewna a dzięki swojemu nieprzeciętnie długotrwałemu działaniu nadaje się również do usuwania powłok mineralnych

  Dostępne w opakowaniach 11kg oraz 33kg

  Conil 5 Nr. 685

  Conil 5 jest alkalicznym koncentratem do czyszczenia hali pneumatycznych, żaluzji blaszkowych i podłóg z PCV, ulegającym biodegradacji. Skutecznie usuwa zastygłe, oporne zabrudzenia jak np. olej, wosk, sadza i zapieczone zanieczyszczenia atmosferyczne z wyżej wymienionych materiałów. Doskonale nadaje się do czyszczenia podłóg przemysłowych takich jak płytki, okładziny z żywic sztucznych i zagęszczone gładkie podłogi betonowe. Doskonale nadaje się do czyszczenia maszyn, spodu podwozi samochodowych, mycia silnika oraz do kompletnego czyszczenia samochodów ciężarowych..

  Dostępne w opakowaniach 11kg oraz 33kg

  Conil 2 Nr. 690

  Conil 2 jest wysoce skoncentrowanym preparatem czyszczącym z ochroną antykorozyjną o neutralnym pH, nie zawierającym fosforanów, nieszkodliwym dla ścieków, przyjaznym dla środowiska. Ulegający biodegradacji i fizjologicznie bez zastrzeżeń! Nie jest drażniący ani toksyczny. Ze względu na swój skład jest preferowany wobec tradycyjnych niebezpiecznych rozpuszczalników jako preparat przyjazny dla skóry i dla środowiska. Działa rozdzielająco w oddzielaczu oleju. Może być wylewany do ścieków bez wcześniejszej neutralizacji.

  Dostępne w opakowaniach 10kg oraz 30kg

  Conil 4 Nr. 693

  Conil 4 jest alkalicznym koncentratem czyszczącym. Idealnie nadaje się do czyszczenia marmuru, trawertynu, wapnia muszlowego, terazzo, tynków szlachetnych, wapnia, fasad pokrytych powłokami i malowanych, instalacji sanitarnych oraz podłóg w halach przemysłowych i garażach. Rozpuszcza i usuwa zanieczyszczenia popożarowe z każdego podłoża i je jednocześnie neutralizuje. CONIL 4 rozpuszcza tłuszcze, oleje, woski, sadzę itp. Jest preparatem czyszczącym nieszkodliwym dla zdrowia i ścieków, fizjologicznie nie budzi zastrzeżeń i ulega biodegradacji. CONIL 4 nie jest toksyczny.

  Dostępne w opakowaniach 10kg oraz 30kg

 • Nr. 644Antyparoli GEL

  Antyparoli GEL Nr. 644

  Antyparoli GEL preparat jest wpisany na listę w Federalnym Urzędzie ds. Ochrony Środowiska Berlin pod numerem 15480062. Antyparoli Paste to alkaliczna pasta do czyszczenia i usuwania lakieru, nie zawierająca CFC i HCFC. Ulega biodegradacji. Antyparoli Paste to wysoce skuteczny preparat czyszczący do wszystkich kamieni naturalnych zawierających wapń, takich jak marmur, trawertyn, wapień muszlowy itp. nadaje się również do stosowania na wszystkich rodzajach kamieni sztucznych wiązanych cementem i wapniem, takich jak terazzo, wyroby betonowe, płytki i tynki. Antyparoli Paste rozpuszcza i luzuje spieczenia na kamieniach, usuwa liczne rodzaje powłok malarskich i ochronnych lazerunków do drewna a dzięki swojemu nieprzeciętnie długotrwałemu działaniu nadaje się również do usuwania powłok mineralnych

  Dostępne w opakowaniach 11kg oraz 33kg

  Conil 5 Nr. 685

  Conil 5 jest alkalicznym koncentratem do czyszczenia hali pneumatycznych, żaluzji blaszkowych i podłóg z PCV, ulegającym biodegradacji. Skutecznie usuwa zastygłe, oporne zabrudzenia jak np. olej, wosk, sadza i zapieczone zanieczyszczenia atmosferyczne z wyżej wymienionych materiałów. Doskonale nadaje się do czyszczenia podłóg przemysłowych takich jak płytki, okładziny z żywic sztucznych i zagęszczone gładkie podłogi betonowe. Doskonale nadaje się do czyszczenia maszyn, spodu podwozi samochodowych, mycia silnika oraz do kompletnego czyszczenia samochodów ciężarowych..

  Dostępne w opakowaniach 11kg oraz 33kg

  Conil 2 Nr. 690

  Conil 2 jest wysoce skoncentrowanym preparatem czyszczącym z ochroną antykorozyjną o neutralnym pH, nie zawierającym fosforanów, nieszkodliwym dla ścieków, przyjaznym dla środowiska. Ulegający biodegradacji i fizjologicznie bez zastrzeżeń! Nie jest drażniący ani toksyczny. Ze względu na swój skład jest preferowany wobec tradycyjnych niebezpiecznych rozpuszczalników jako preparat przyjazny dla skóry i dla środowiska. Działa rozdzielająco w oddzielaczu oleju. Może być wylewany do ścieków bez wcześniejszej neutralizacji.

  Dostępne w opakowaniach 10kg oraz 30kg

  Conil 3 Nr. 683

  Conil 3 jest alkalicznym koncentratem do czyszczenia fasad, ulegającym biodegradacji. CONIL 3 skutecznie usuwa zastygłe, oporne zabrudzenia jak np. olej, wosk, sadza i zapieczone zanieczyszczenia atmosferyczne z materiałów takich jak tynk, wrażliwy na kwasy kamień naturalny i sztuczny, jak np. marmur, trawertyn, wapień muszlowy, beton i lastriko oraz cement włóknisty.

  Dostępne w opakowaniach 11kg oraz 33kg

  Conil 4 Nr. 693

  Conil 4 jest alkalicznym koncentratem czyszczącym. Idealnie nadaje się do czyszczenia marmuru, trawertynu, wapnia muszlowego, terazzo, tynków szlachetnych, wapnia, fasad pokrytych powłokami i malowanych, instalacji sanitarnych oraz podłóg w halach przemysłowych i garażach. Rozpuszcza i usuwa zanieczyszczenia popożarowe z każdego podłoża i je jednocześnie neutralizuje. CONIL 4 rozpuszcza tłuszcze, oleje, woski, sadzę itp. Jest preparatem czyszczącym nieszkodliwym dla zdrowia i ścieków, fizjologicznie nie budzi zastrzeżeń i ulega biodegradacji. CONIL 4 nie jest toksyczny.

  Dostępne w opakowaniach 10kg oraz 30kg

  Antyparoli Paste Nr. 651

  Antyparoli Paste preparat jest wpisany na listę w Federalnym Urzędzie ds. Ochrony Środowiska Berlin pod numerem 15480062. Antyparoli Paste to alkaliczna pasta do czyszczenia i usuwania lakieru, nie zawierająca CFC i HCFC. Ulega biodegradacji. Antyparoli Paste to wysoce skuteczny preparat czyszczący do wszystkich kamieni naturalnych zawierających wapń, takich jak marmur, trawertyn, wapień muszlowy itp. nadaje się również do stosowania na wszystkich rodzajach kamieni sztucznych wiązanych cementem i wapniem, takich jak terazzo, wyroby betonowe, płytki i tynki. Antyparoli Paste rozpuszcza i luzuje spieczenia na kamieniach, usuwa liczne rodzaje powłok malarskich i ochronnych lazerunków do drewna a dzięki swojemu nieprzeciętnie długotrwałemu działaniu nadaje się również do usuwania powłok mineralnych

  Dostępne w opakowaniach 11kg oraz 33kg


Rozpuszczalnikowe


 • Nr. 667PR-Spezial

  PR-Spezial Nr. 667

  PR-Spezial zawierający emulgatory specjalny koncentrat rozpuszczalnikowy do smoły, bitumu, powłok gruntujących, tłuszczy i tym podobnych substancji - powodujący szybkie oddzielenie materiałów. PR-SPEZIAL w szczególności nadaje się do usuwania smoły, bitumu, powłok gruntujących, zżywiczonych tłuszczów i wosków, czarnych powłok malarskich i olejów z podłoży niewrażliwych na rozpuszczalniki. PR-Spezial przywraca starym, zastygłym pędzlom do lakieru dawną funkcjonalność.

  Dostępne w opakowaniach 10kg

  Rasant Flüssig Nr. 677

  Rasant Flüssing Brak opisu

  Rasant extra Pastos Nr. 691

  Rasant extra Pastos to kwaśny zmywacz do usuwania lakieru na zimno, niepalny i ulegający biodegradacji! RASANT-Extra nie wpływa na warstwę ozonową! Szybko i niezawodnie usuwa lakier piecowy, wielowarstwowe systemy lakierowe, lakiery dwuskładnikowe, różnego rodzaju wartswy z tworzywa sztucznego, poliuretan, żywice epoksydowe, powłoki olejowe, nitrocelulozowe, ze sztucznych żywic i chlorokauczuku, farby dyspersyjne do wewnątrz i na zewnątrz, powłoki elewacyjne, powłoki wykończeniowe, szpachlówkę, politury i matury.

  Dostępne w opakowaniach 10kg

  Losonit Nr. 669

  Losonit specjalny koncentrat rozpuszczalnikowy zawierający emulgatory stosowany do smoły, bitumu, materiałów gruntujących, tłuszczy i tym podobnych substancji. Powoduje szybkie oddzielenie materiałów. LÖSONIT nadaje się szczególnie do usuwania smoły, bitumu, materiałów gruntujących, zżywiczonych tłuszczy i wosków, czarnych farb i olejów z podłoży niewrażliwych na rozpuszczalniki, jak np. aluminium, szkło, posadzki kamienne, klinkier, betonowe płyty chodnikowe i powierzchnie z betonu licowego.

  Dostępne w opakowaniach 10kg

  Spezial - Losefix Nr. 668

  Spezial - Losefix specjalny koncentrat rozpuszczalnikowy zawierający emulgatory stosowany do smoły, bitumu, materiałów gruntujących, tłuszczy i tym podobnych substancji. Powoduje szybkie oddzielenie materiałów. SPEZIAL-LÖSEFIX nadaje się szczególnie do usuwania smoły, bitumu, materiałów gruntujących, zżywiczonych tłuszczy i wosków, czarnych farb i olejów z podłoży niewrażliwych na rozpuszczalniki, jak np. aluminium, szkło, posadzki kamienne, klinkier, betonowe płyty chodnikowe i powierzchnie z betonu licowego. SPEZIAL-LÖSEFIX stosuje się pomocniczo w czyszczeniu maszyn, urządzeń itp. do smołowania.

  Dostępne w opakowaniach 10kg

  CM 51 Kaltentlacker Nr. 654

  CM 51 Kaltentlacker preparat do usuwania lakieru na zimno - szybko u skutecznie oraz przy niewielkim zużyciu usuwa nawet najbardziej oporne powłoki olejowe, z nitrocelulozy, sztucznej żywicy, chlorokauczuku, farb dyspersyjnych do wewnątrz i na zewnątrz, powłoki elewacyjne, powłoki utrwalające (lakierowe), szpachlę, politury i matury. Nieprzeciętne działanie CM 51 potwierdza się nawet przy lakierach wypalanych do 180oC. CM 51 usuwa powłoki w sposób ekonomiczny i szybki, gdyż w większości przypadków wystarcza jeden zabieg. CM 51 to mieszanka jednorodna, to znaczy, że się nie osadza i gwarantuje jednolite, intensywne i całkowite zmycie powłoki. Na powierzchni tworzy się warstwa uniemożliwiająca parowanie, której nie niszczy ponowne nakładanie powłok.

  Dostępne w opakowaniach 20kg

  GIPSLOSER Nr. 659

  GIPSLOSER rozpuszczalnik do gipsu - to specjalny preparat do rozpuszczania resztek gipsu. Rozpuszcza i usuwa resztki gipsu metodą zanurzania. Preparat żrący, należy unikać kontaktu z oczami i przestrzegać przepisów dotyczących stosowania kwasów. Nie niszczy aluminium, szkła, farb i gumy.

  Dostępne w opakowaniach 11kg oraz 33kg

  ENTKALKER Nr. 680

  ENTKALKER odwapniacz do urządzeń na parę wodną - rurociągów. Rozpuszcza i usuwa szybko i skutecznie kamień kotłowy. Idealny do urządzeń do gotowania wody, maszyn parowych, kotłów, przedmiotów gospodarstwa domowego, rurociągów itp.

  Alunal Nr. 670

  Alunal specjalny preparat czyszczący do fasad i innych części budowlanych z aluminium i aluminium eloksalowanego. Przeznaczony do czyszczenia powierzchni utlenionych anodowo oraz stopów aluminiowych. Szczególnie dobrze nadaje się do odtłuszczania zabrudzeń zawierających tłuszcze i oleje. Oprócz anionowo-niejonowych związków powierzchniowo czynnych i składników czyszczących o wysokiej zdolności rozpuszczania brudu i dyspergowania, zawiera również czynnik kompleksujący, zapobiegający tworzeniu się powłok i białych nalotów.

  Dostępne w opakowaniach 10kg oraz 30kg

  ALUNAL S Nr. 670A

  ALUNAL S to specjalny preparat czyszczący do fasad i innych części budowlanych z aluminium i aluminium eloksalowanego. To bardzo silny preparat czyszczący przeznaczony specjalnie do elementów elewacji z aluminium i aluminium eloksalowanego. Przeznaczony do czyszczenia wszystkich powierzchni wodo - i kwasoodpornych oraz do stopów aluminiowych w budownictwie. Szczególnie dobrze nadaje się do odtłuszczania zabrudzeń zawierających tłuszcze, oleje i sadzę.

  Dostępne w opakowaniach 11kg oraz 33kg

  ALU-CON Nr. 665

  ALU-CON to sprawdzony i dopuszczony środek czyszczący i konserwujący RAL. ALU-CON to ochrona fasad dla aluminium i aluminium eloksalowanego, konserwuje i czyści. ALU-CON tworzy cienki film ochronny odrzucający wodę i brud, uniemożliwiający przyczepianie się zanieczyszczeń i agresywnych szkodliwych substancji chemicznych.

  Dostępne w opakowaniach 10kg oraz 30kg

  COVER ROST EX Nr. 699

  COVER ROST EX wyciąga plamy rdzy ze wszystkich rodzajów kamienia, jak np. trawertyn, marmur, granit, glina, terazzo, piaskowiec, kwarcyt, wapień muszlowy, cegła wapienno-piaskowa, ociosane kamienie betonowe, łupek itp. Jest idealnym preparatem do usuwania plam i wykwitów rdzy również na powierzchniach polerowanych, gdzie do tej pory nie było możliwości ich usuwania.

 • Nr. 677Rasant Flüssing

  Rasant Flüssig Nr. 677

  Rasant Flüssing Brak opisu

  Rasant extra Pastos Nr. 691

  Rasant extra Pastos to kwaśny zmywacz do usuwania lakieru na zimno, niepalny i ulegający biodegradacji! RASANT-Extra nie wpływa na warstwę ozonową! Szybko i niezawodnie usuwa lakier piecowy, wielowarstwowe systemy lakierowe, lakiery dwuskładnikowe, różnego rodzaju wartswy z tworzywa sztucznego, poliuretan, żywice epoksydowe, powłoki olejowe, nitrocelulozowe, ze sztucznych żywic i chlorokauczuku, farby dyspersyjne do wewnątrz i na zewnątrz, powłoki elewacyjne, powłoki wykończeniowe, szpachlówkę, politury i matury.

  Dostępne w opakowaniach 10kg

  Losonit Nr. 669

  Losonit specjalny koncentrat rozpuszczalnikowy zawierający emulgatory stosowany do smoły, bitumu, materiałów gruntujących, tłuszczy i tym podobnych substancji. Powoduje szybkie oddzielenie materiałów. LÖSONIT nadaje się szczególnie do usuwania smoły, bitumu, materiałów gruntujących, zżywiczonych tłuszczy i wosków, czarnych farb i olejów z podłoży niewrażliwych na rozpuszczalniki, jak np. aluminium, szkło, posadzki kamienne, klinkier, betonowe płyty chodnikowe i powierzchnie z betonu licowego.

  Dostępne w opakowaniach 10kg

  Spezial - Losefix Nr. 668

  Spezial - Losefix specjalny koncentrat rozpuszczalnikowy zawierający emulgatory stosowany do smoły, bitumu, materiałów gruntujących, tłuszczy i tym podobnych substancji. Powoduje szybkie oddzielenie materiałów. SPEZIAL-LÖSEFIX nadaje się szczególnie do usuwania smoły, bitumu, materiałów gruntujących, zżywiczonych tłuszczy i wosków, czarnych farb i olejów z podłoży niewrażliwych na rozpuszczalniki, jak np. aluminium, szkło, posadzki kamienne, klinkier, betonowe płyty chodnikowe i powierzchnie z betonu licowego. SPEZIAL-LÖSEFIX stosuje się pomocniczo w czyszczeniu maszyn, urządzeń itp. do smołowania.

  Dostępne w opakowaniach 10kg

  CM 51 Kaltentlacker Nr. 654

  CM 51 Kaltentlacker preparat do usuwania lakieru na zimno - szybko u skutecznie oraz przy niewielkim zużyciu usuwa nawet najbardziej oporne powłoki olejowe, z nitrocelulozy, sztucznej żywicy, chlorokauczuku, farb dyspersyjnych do wewnątrz i na zewnątrz, powłoki elewacyjne, powłoki utrwalające (lakierowe), szpachlę, politury i matury. Nieprzeciętne działanie CM 51 potwierdza się nawet przy lakierach wypalanych do 180oC. CM 51 usuwa powłoki w sposób ekonomiczny i szybki, gdyż w większości przypadków wystarcza jeden zabieg. CM 51 to mieszanka jednorodna, to znaczy, że się nie osadza i gwarantuje jednolite, intensywne i całkowite zmycie powłoki. Na powierzchni tworzy się warstwa uniemożliwiająca parowanie, której nie niszczy ponowne nakładanie powłok.

  Dostępne w opakowaniach 20kg

  GIPSLOSER Nr. 659

  GIPSLOSER rozpuszczalnik do gipsu - to specjalny preparat do rozpuszczania resztek gipsu. Rozpuszcza i usuwa resztki gipsu metodą zanurzania. Preparat żrący, należy unikać kontaktu z oczami i przestrzegać przepisów dotyczących stosowania kwasów. Nie niszczy aluminium, szkła, farb i gumy.

  Dostępne w opakowaniach 11kg oraz 33kg

  ENTKALKER Nr. 680

  ENTKALKER odwapniacz do urządzeń na parę wodną - rurociągów. Rozpuszcza i usuwa szybko i skutecznie kamień kotłowy. Idealny do urządzeń do gotowania wody, maszyn parowych, kotłów, przedmiotów gospodarstwa domowego, rurociągów itp.

  Alunal Nr. 670

  Alunal specjalny preparat czyszczący do fasad i innych części budowlanych z aluminium i aluminium eloksalowanego. Przeznaczony do czyszczenia powierzchni utlenionych anodowo oraz stopów aluminiowych. Szczególnie dobrze nadaje się do odtłuszczania zabrudzeń zawierających tłuszcze i oleje. Oprócz anionowo-niejonowych związków powierzchniowo czynnych i składników czyszczących o wysokiej zdolności rozpuszczania brudu i dyspergowania, zawiera również czynnik kompleksujący, zapobiegający tworzeniu się powłok i białych nalotów.

  Dostępne w opakowaniach 10kg oraz 30kg

  ALUNAL S Nr. 670A

  ALUNAL S to specjalny preparat czyszczący do fasad i innych części budowlanych z aluminium i aluminium eloksalowanego. To bardzo silny preparat czyszczący przeznaczony specjalnie do elementów elewacji z aluminium i aluminium eloksalowanego. Przeznaczony do czyszczenia wszystkich powierzchni wodo - i kwasoodpornych oraz do stopów aluminiowych w budownictwie. Szczególnie dobrze nadaje się do odtłuszczania zabrudzeń zawierających tłuszcze, oleje i sadzę.

  Dostępne w opakowaniach 11kg oraz 33kg

  ALU-CON Nr. 665

  ALU-CON to sprawdzony i dopuszczony środek czyszczący i konserwujący RAL. ALU-CON to ochrona fasad dla aluminium i aluminium eloksalowanego, konserwuje i czyści. ALU-CON tworzy cienki film ochronny odrzucający wodę i brud, uniemożliwiający przyczepianie się zanieczyszczeń i agresywnych szkodliwych substancji chemicznych.

  Dostępne w opakowaniach 10kg oraz 30kg

  COVER ROST EX Nr. 699

  COVER ROST EX wyciąga plamy rdzy ze wszystkich rodzajów kamienia, jak np. trawertyn, marmur, granit, glina, terazzo, piaskowiec, kwarcyt, wapień muszlowy, cegła wapienno-piaskowa, ociosane kamienie betonowe, łupek itp. Jest idealnym preparatem do usuwania plam i wykwitów rdzy również na powierzchniach polerowanych, gdzie do tej pory nie było możliwości ich usuwania.

  PR-Spezial Nr. 667

  PR-Spezial zawierający emulgatory specjalny koncentrat rozpuszczalnikowy do smoły, bitumu, powłok gruntujących, tłuszczy i tym podobnych substancji - powodujący szybkie oddzielenie materiałów. PR-SPEZIAL w szczególności nadaje się do usuwania smoły, bitumu, powłok gruntujących, zżywiczonych tłuszczów i wosków, czarnych powłok malarskich i olejów z podłoży niewrażliwych na rozpuszczalniki. PR-Spezial przywraca starym, zastygłym pędzlom do lakieru dawną funkcjonalność.

  Dostępne w opakowaniach 10kg

 • Nr. 691Rasant extra Pastos

  Rasant extra Pastos Nr. 691

  Rasant extra Pastos to kwaśny zmywacz do usuwania lakieru na zimno, niepalny i ulegający biodegradacji! RASANT-Extra nie wpływa na warstwę ozonową! Szybko i niezawodnie usuwa lakier piecowy, wielowarstwowe systemy lakierowe, lakiery dwuskładnikowe, różnego rodzaju wartswy z tworzywa sztucznego, poliuretan, żywice epoksydowe, powłoki olejowe, nitrocelulozowe, ze sztucznych żywic i chlorokauczuku, farby dyspersyjne do wewnątrz i na zewnątrz, powłoki elewacyjne, powłoki wykończeniowe, szpachlówkę, politury i matury.

  Dostępne w opakowaniach 10kg

  Losonit Nr. 669

  Losonit specjalny koncentrat rozpuszczalnikowy zawierający emulgatory stosowany do smoły, bitumu, materiałów gruntujących, tłuszczy i tym podobnych substancji. Powoduje szybkie oddzielenie materiałów. LÖSONIT nadaje się szczególnie do usuwania smoły, bitumu, materiałów gruntujących, zżywiczonych tłuszczy i wosków, czarnych farb i olejów z podłoży niewrażliwych na rozpuszczalniki, jak np. aluminium, szkło, posadzki kamienne, klinkier, betonowe płyty chodnikowe i powierzchnie z betonu licowego.

  Dostępne w opakowaniach 10kg

  Spezial - Losefix Nr. 668

  Spezial - Losefix specjalny koncentrat rozpuszczalnikowy zawierający emulgatory stosowany do smoły, bitumu, materiałów gruntujących, tłuszczy i tym podobnych substancji. Powoduje szybkie oddzielenie materiałów. SPEZIAL-LÖSEFIX nadaje się szczególnie do usuwania smoły, bitumu, materiałów gruntujących, zżywiczonych tłuszczy i wosków, czarnych farb i olejów z podłoży niewrażliwych na rozpuszczalniki, jak np. aluminium, szkło, posadzki kamienne, klinkier, betonowe płyty chodnikowe i powierzchnie z betonu licowego. SPEZIAL-LÖSEFIX stosuje się pomocniczo w czyszczeniu maszyn, urządzeń itp. do smołowania.

  Dostępne w opakowaniach 10kg

  CM 51 Kaltentlacker Nr. 654

  CM 51 Kaltentlacker preparat do usuwania lakieru na zimno - szybko u skutecznie oraz przy niewielkim zużyciu usuwa nawet najbardziej oporne powłoki olejowe, z nitrocelulozy, sztucznej żywicy, chlorokauczuku, farb dyspersyjnych do wewnątrz i na zewnątrz, powłoki elewacyjne, powłoki utrwalające (lakierowe), szpachlę, politury i matury. Nieprzeciętne działanie CM 51 potwierdza się nawet przy lakierach wypalanych do 180oC. CM 51 usuwa powłoki w sposób ekonomiczny i szybki, gdyż w większości przypadków wystarcza jeden zabieg. CM 51 to mieszanka jednorodna, to znaczy, że się nie osadza i gwarantuje jednolite, intensywne i całkowite zmycie powłoki. Na powierzchni tworzy się warstwa uniemożliwiająca parowanie, której nie niszczy ponowne nakładanie powłok.

  Dostępne w opakowaniach 20kg

  GIPSLOSER Nr. 659

  GIPSLOSER rozpuszczalnik do gipsu - to specjalny preparat do rozpuszczania resztek gipsu. Rozpuszcza i usuwa resztki gipsu metodą zanurzania. Preparat żrący, należy unikać kontaktu z oczami i przestrzegać przepisów dotyczących stosowania kwasów. Nie niszczy aluminium, szkła, farb i gumy.

  Dostępne w opakowaniach 11kg oraz 33kg

  ENTKALKER Nr. 680

  ENTKALKER odwapniacz do urządzeń na parę wodną - rurociągów. Rozpuszcza i usuwa szybko i skutecznie kamień kotłowy. Idealny do urządzeń do gotowania wody, maszyn parowych, kotłów, przedmiotów gospodarstwa domowego, rurociągów itp.

  Alunal Nr. 670

  Alunal specjalny preparat czyszczący do fasad i innych części budowlanych z aluminium i aluminium eloksalowanego. Przeznaczony do czyszczenia powierzchni utlenionych anodowo oraz stopów aluminiowych. Szczególnie dobrze nadaje się do odtłuszczania zabrudzeń zawierających tłuszcze i oleje. Oprócz anionowo-niejonowych związków powierzchniowo czynnych i składników czyszczących o wysokiej zdolności rozpuszczania brudu i dyspergowania, zawiera również czynnik kompleksujący, zapobiegający tworzeniu się powłok i białych nalotów.

  Dostępne w opakowaniach 10kg oraz 30kg

  ALUNAL S Nr. 670A

  ALUNAL S to specjalny preparat czyszczący do fasad i innych części budowlanych z aluminium i aluminium eloksalowanego. To bardzo silny preparat czyszczący przeznaczony specjalnie do elementów elewacji z aluminium i aluminium eloksalowanego. Przeznaczony do czyszczenia wszystkich powierzchni wodo - i kwasoodpornych oraz do stopów aluminiowych w budownictwie. Szczególnie dobrze nadaje się do odtłuszczania zabrudzeń zawierających tłuszcze, oleje i sadzę.

  Dostępne w opakowaniach 11kg oraz 33kg

  ALU-CON Nr. 665

  ALU-CON to sprawdzony i dopuszczony środek czyszczący i konserwujący RAL. ALU-CON to ochrona fasad dla aluminium i aluminium eloksalowanego, konserwuje i czyści. ALU-CON tworzy cienki film ochronny odrzucający wodę i brud, uniemożliwiający przyczepianie się zanieczyszczeń i agresywnych szkodliwych substancji chemicznych.

  Dostępne w opakowaniach 10kg oraz 30kg

  COVER ROST EX Nr. 699

  COVER ROST EX wyciąga plamy rdzy ze wszystkich rodzajów kamienia, jak np. trawertyn, marmur, granit, glina, terazzo, piaskowiec, kwarcyt, wapień muszlowy, cegła wapienno-piaskowa, ociosane kamienie betonowe, łupek itp. Jest idealnym preparatem do usuwania plam i wykwitów rdzy również na powierzchniach polerowanych, gdzie do tej pory nie było możliwości ich usuwania.

  PR-Spezial Nr. 667

  PR-Spezial zawierający emulgatory specjalny koncentrat rozpuszczalnikowy do smoły, bitumu, powłok gruntujących, tłuszczy i tym podobnych substancji - powodujący szybkie oddzielenie materiałów. PR-SPEZIAL w szczególności nadaje się do usuwania smoły, bitumu, powłok gruntujących, zżywiczonych tłuszczów i wosków, czarnych powłok malarskich i olejów z podłoży niewrażliwych na rozpuszczalniki. PR-Spezial przywraca starym, zastygłym pędzlom do lakieru dawną funkcjonalność.

  Dostępne w opakowaniach 10kg

  Rasant Flüssig Nr. 677

  Rasant Flüssing Brak opisu

 • Nr. 669Losonit

  Losonit Nr. 669

  Losonit specjalny koncentrat rozpuszczalnikowy zawierający emulgatory stosowany do smoły, bitumu, materiałów gruntujących, tłuszczy i tym podobnych substancji. Powoduje szybkie oddzielenie materiałów. LÖSONIT nadaje się szczególnie do usuwania smoły, bitumu, materiałów gruntujących, zżywiczonych tłuszczy i wosków, czarnych farb i olejów z podłoży niewrażliwych na rozpuszczalniki, jak np. aluminium, szkło, posadzki kamienne, klinkier, betonowe płyty chodnikowe i powierzchnie z betonu licowego.

  Dostępne w opakowaniach 10kg

  Spezial - Losefix Nr. 668

  Spezial - Losefix specjalny koncentrat rozpuszczalnikowy zawierający emulgatory stosowany do smoły, bitumu, materiałów gruntujących, tłuszczy i tym podobnych substancji. Powoduje szybkie oddzielenie materiałów. SPEZIAL-LÖSEFIX nadaje się szczególnie do usuwania smoły, bitumu, materiałów gruntujących, zżywiczonych tłuszczy i wosków, czarnych farb i olejów z podłoży niewrażliwych na rozpuszczalniki, jak np. aluminium, szkło, posadzki kamienne, klinkier, betonowe płyty chodnikowe i powierzchnie z betonu licowego. SPEZIAL-LÖSEFIX stosuje się pomocniczo w czyszczeniu maszyn, urządzeń itp. do smołowania.

  Dostępne w opakowaniach 10kg

  CM 51 Kaltentlacker Nr. 654

  CM 51 Kaltentlacker preparat do usuwania lakieru na zimno - szybko u skutecznie oraz przy niewielkim zużyciu usuwa nawet najbardziej oporne powłoki olejowe, z nitrocelulozy, sztucznej żywicy, chlorokauczuku, farb dyspersyjnych do wewnątrz i na zewnątrz, powłoki elewacyjne, powłoki utrwalające (lakierowe), szpachlę, politury i matury. Nieprzeciętne działanie CM 51 potwierdza się nawet przy lakierach wypalanych do 180oC. CM 51 usuwa powłoki w sposób ekonomiczny i szybki, gdyż w większości przypadków wystarcza jeden zabieg. CM 51 to mieszanka jednorodna, to znaczy, że się nie osadza i gwarantuje jednolite, intensywne i całkowite zmycie powłoki. Na powierzchni tworzy się warstwa uniemożliwiająca parowanie, której nie niszczy ponowne nakładanie powłok.

  Dostępne w opakowaniach 20kg

  GIPSLOSER Nr. 659

  GIPSLOSER rozpuszczalnik do gipsu - to specjalny preparat do rozpuszczania resztek gipsu. Rozpuszcza i usuwa resztki gipsu metodą zanurzania. Preparat żrący, należy unikać kontaktu z oczami i przestrzegać przepisów dotyczących stosowania kwasów. Nie niszczy aluminium, szkła, farb i gumy.

  Dostępne w opakowaniach 11kg oraz 33kg

  ENTKALKER Nr. 680

  ENTKALKER odwapniacz do urządzeń na parę wodną - rurociągów. Rozpuszcza i usuwa szybko i skutecznie kamień kotłowy. Idealny do urządzeń do gotowania wody, maszyn parowych, kotłów, przedmiotów gospodarstwa domowego, rurociągów itp.

  Alunal Nr. 670

  Alunal specjalny preparat czyszczący do fasad i innych części budowlanych z aluminium i aluminium eloksalowanego. Przeznaczony do czyszczenia powierzchni utlenionych anodowo oraz stopów aluminiowych. Szczególnie dobrze nadaje się do odtłuszczania zabrudzeń zawierających tłuszcze i oleje. Oprócz anionowo-niejonowych związków powierzchniowo czynnych i składników czyszczących o wysokiej zdolności rozpuszczania brudu i dyspergowania, zawiera również czynnik kompleksujący, zapobiegający tworzeniu się powłok i białych nalotów.

  Dostępne w opakowaniach 10kg oraz 30kg

  ALUNAL S Nr. 670A

  ALUNAL S to specjalny preparat czyszczący do fasad i innych części budowlanych z aluminium i aluminium eloksalowanego. To bardzo silny preparat czyszczący przeznaczony specjalnie do elementów elewacji z aluminium i aluminium eloksalowanego. Przeznaczony do czyszczenia wszystkich powierzchni wodo - i kwasoodpornych oraz do stopów aluminiowych w budownictwie. Szczególnie dobrze nadaje się do odtłuszczania zabrudzeń zawierających tłuszcze, oleje i sadzę.

  Dostępne w opakowaniach 11kg oraz 33kg

  ALU-CON Nr. 665

  ALU-CON to sprawdzony i dopuszczony środek czyszczący i konserwujący RAL. ALU-CON to ochrona fasad dla aluminium i aluminium eloksalowanego, konserwuje i czyści. ALU-CON tworzy cienki film ochronny odrzucający wodę i brud, uniemożliwiający przyczepianie się zanieczyszczeń i agresywnych szkodliwych substancji chemicznych.

  Dostępne w opakowaniach 10kg oraz 30kg

  COVER ROST EX Nr. 699

  COVER ROST EX wyciąga plamy rdzy ze wszystkich rodzajów kamienia, jak np. trawertyn, marmur, granit, glina, terazzo, piaskowiec, kwarcyt, wapień muszlowy, cegła wapienno-piaskowa, ociosane kamienie betonowe, łupek itp. Jest idealnym preparatem do usuwania plam i wykwitów rdzy również na powierzchniach polerowanych, gdzie do tej pory nie było możliwości ich usuwania.

  PR-Spezial Nr. 667

  PR-Spezial zawierający emulgatory specjalny koncentrat rozpuszczalnikowy do smoły, bitumu, powłok gruntujących, tłuszczy i tym podobnych substancji - powodujący szybkie oddzielenie materiałów. PR-SPEZIAL w szczególności nadaje się do usuwania smoły, bitumu, powłok gruntujących, zżywiczonych tłuszczów i wosków, czarnych powłok malarskich i olejów z podłoży niewrażliwych na rozpuszczalniki. PR-Spezial przywraca starym, zastygłym pędzlom do lakieru dawną funkcjonalność.

  Dostępne w opakowaniach 10kg

  Rasant Flüssig Nr. 677

  Rasant Flüssing Brak opisu

  Rasant extra Pastos Nr. 691

  Rasant extra Pastos to kwaśny zmywacz do usuwania lakieru na zimno, niepalny i ulegający biodegradacji! RASANT-Extra nie wpływa na warstwę ozonową! Szybko i niezawodnie usuwa lakier piecowy, wielowarstwowe systemy lakierowe, lakiery dwuskładnikowe, różnego rodzaju wartswy z tworzywa sztucznego, poliuretan, żywice epoksydowe, powłoki olejowe, nitrocelulozowe, ze sztucznych żywic i chlorokauczuku, farby dyspersyjne do wewnątrz i na zewnątrz, powłoki elewacyjne, powłoki wykończeniowe, szpachlówkę, politury i matury.

  Dostępne w opakowaniach 10kg

 • Nr. 668Spezial - Losefix

  Spezial - Losefix Nr. 668

  Spezial - Losefix specjalny koncentrat rozpuszczalnikowy zawierający emulgatory stosowany do smoły, bitumu, materiałów gruntujących, tłuszczy i tym podobnych substancji. Powoduje szybkie oddzielenie materiałów. SPEZIAL-LÖSEFIX nadaje się szczególnie do usuwania smoły, bitumu, materiałów gruntujących, zżywiczonych tłuszczy i wosków, czarnych farb i olejów z podłoży niewrażliwych na rozpuszczalniki, jak np. aluminium, szkło, posadzki kamienne, klinkier, betonowe płyty chodnikowe i powierzchnie z betonu licowego. SPEZIAL-LÖSEFIX stosuje się pomocniczo w czyszczeniu maszyn, urządzeń itp. do smołowania.

  Dostępne w opakowaniach 10kg

  CM 51 Kaltentlacker Nr. 654

  CM 51 Kaltentlacker preparat do usuwania lakieru na zimno - szybko u skutecznie oraz przy niewielkim zużyciu usuwa nawet najbardziej oporne powłoki olejowe, z nitrocelulozy, sztucznej żywicy, chlorokauczuku, farb dyspersyjnych do wewnątrz i na zewnątrz, powłoki elewacyjne, powłoki utrwalające (lakierowe), szpachlę, politury i matury. Nieprzeciętne działanie CM 51 potwierdza się nawet przy lakierach wypalanych do 180oC. CM 51 usuwa powłoki w sposób ekonomiczny i szybki, gdyż w większości przypadków wystarcza jeden zabieg. CM 51 to mieszanka jednorodna, to znaczy, że się nie osadza i gwarantuje jednolite, intensywne i całkowite zmycie powłoki. Na powierzchni tworzy się warstwa uniemożliwiająca parowanie, której nie niszczy ponowne nakładanie powłok.

  Dostępne w opakowaniach 20kg

  GIPSLOSER Nr. 659

  GIPSLOSER rozpuszczalnik do gipsu - to specjalny preparat do rozpuszczania resztek gipsu. Rozpuszcza i usuwa resztki gipsu metodą zanurzania. Preparat żrący, należy unikać kontaktu z oczami i przestrzegać przepisów dotyczących stosowania kwasów. Nie niszczy aluminium, szkła, farb i gumy.

  Dostępne w opakowaniach 11kg oraz 33kg

  ENTKALKER Nr. 680

  ENTKALKER odwapniacz do urządzeń na parę wodną - rurociągów. Rozpuszcza i usuwa szybko i skutecznie kamień kotłowy. Idealny do urządzeń do gotowania wody, maszyn parowych, kotłów, przedmiotów gospodarstwa domowego, rurociągów itp.

  Alunal Nr. 670

  Alunal specjalny preparat czyszczący do fasad i innych części budowlanych z aluminium i aluminium eloksalowanego. Przeznaczony do czyszczenia powierzchni utlenionych anodowo oraz stopów aluminiowych. Szczególnie dobrze nadaje się do odtłuszczania zabrudzeń zawierających tłuszcze i oleje. Oprócz anionowo-niejonowych związków powierzchniowo czynnych i składników czyszczących o wysokiej zdolności rozpuszczania brudu i dyspergowania, zawiera również czynnik kompleksujący, zapobiegający tworzeniu się powłok i białych nalotów.

  Dostępne w opakowaniach 10kg oraz 30kg

  ALUNAL S Nr. 670A

  ALUNAL S to specjalny preparat czyszczący do fasad i innych części budowlanych z aluminium i aluminium eloksalowanego. To bardzo silny preparat czyszczący przeznaczony specjalnie do elementów elewacji z aluminium i aluminium eloksalowanego. Przeznaczony do czyszczenia wszystkich powierzchni wodo - i kwasoodpornych oraz do stopów aluminiowych w budownictwie. Szczególnie dobrze nadaje się do odtłuszczania zabrudzeń zawierających tłuszcze, oleje i sadzę.

  Dostępne w opakowaniach 11kg oraz 33kg

  ALU-CON Nr. 665

  ALU-CON to sprawdzony i dopuszczony środek czyszczący i konserwujący RAL. ALU-CON to ochrona fasad dla aluminium i aluminium eloksalowanego, konserwuje i czyści. ALU-CON tworzy cienki film ochronny odrzucający wodę i brud, uniemożliwiający przyczepianie się zanieczyszczeń i agresywnych szkodliwych substancji chemicznych.

  Dostępne w opakowaniach 10kg oraz 30kg

  COVER ROST EX Nr. 699

  COVER ROST EX wyciąga plamy rdzy ze wszystkich rodzajów kamienia, jak np. trawertyn, marmur, granit, glina, terazzo, piaskowiec, kwarcyt, wapień muszlowy, cegła wapienno-piaskowa, ociosane kamienie betonowe, łupek itp. Jest idealnym preparatem do usuwania plam i wykwitów rdzy również na powierzchniach polerowanych, gdzie do tej pory nie było możliwości ich usuwania.

  PR-Spezial Nr. 667

  PR-Spezial zawierający emulgatory specjalny koncentrat rozpuszczalnikowy do smoły, bitumu, powłok gruntujących, tłuszczy i tym podobnych substancji - powodujący szybkie oddzielenie materiałów. PR-SPEZIAL w szczególności nadaje się do usuwania smoły, bitumu, powłok gruntujących, zżywiczonych tłuszczów i wosków, czarnych powłok malarskich i olejów z podłoży niewrażliwych na rozpuszczalniki. PR-Spezial przywraca starym, zastygłym pędzlom do lakieru dawną funkcjonalność.

  Dostępne w opakowaniach 10kg

  Rasant Flüssig Nr. 677

  Rasant Flüssing Brak opisu

  Rasant extra Pastos Nr. 691

  Rasant extra Pastos to kwaśny zmywacz do usuwania lakieru na zimno, niepalny i ulegający biodegradacji! RASANT-Extra nie wpływa na warstwę ozonową! Szybko i niezawodnie usuwa lakier piecowy, wielowarstwowe systemy lakierowe, lakiery dwuskładnikowe, różnego rodzaju wartswy z tworzywa sztucznego, poliuretan, żywice epoksydowe, powłoki olejowe, nitrocelulozowe, ze sztucznych żywic i chlorokauczuku, farby dyspersyjne do wewnątrz i na zewnątrz, powłoki elewacyjne, powłoki wykończeniowe, szpachlówkę, politury i matury.

  Dostępne w opakowaniach 10kg

  Losonit Nr. 669

  Losonit specjalny koncentrat rozpuszczalnikowy zawierający emulgatory stosowany do smoły, bitumu, materiałów gruntujących, tłuszczy i tym podobnych substancji. Powoduje szybkie oddzielenie materiałów. LÖSONIT nadaje się szczególnie do usuwania smoły, bitumu, materiałów gruntujących, zżywiczonych tłuszczy i wosków, czarnych farb i olejów z podłoży niewrażliwych na rozpuszczalniki, jak np. aluminium, szkło, posadzki kamienne, klinkier, betonowe płyty chodnikowe i powierzchnie z betonu licowego.

  Dostępne w opakowaniach 10kg

 • Nr. 654CM 51 Kaltentlacker

  CM 51 Kaltentlacker Nr. 654

  CM 51 Kaltentlacker preparat do usuwania lakieru na zimno - szybko u skutecznie oraz przy niewielkim zużyciu usuwa nawet najbardziej oporne powłoki olejowe, z nitrocelulozy, sztucznej żywicy, chlorokauczuku, farb dyspersyjnych do wewnątrz i na zewnątrz, powłoki elewacyjne, powłoki utrwalające (lakierowe), szpachlę, politury i matury. Nieprzeciętne działanie CM 51 potwierdza się nawet przy lakierach wypalanych do 180oC. CM 51 usuwa powłoki w sposób ekonomiczny i szybki, gdyż w większości przypadków wystarcza jeden zabieg. CM 51 to mieszanka jednorodna, to znaczy, że się nie osadza i gwarantuje jednolite, intensywne i całkowite zmycie powłoki. Na powierzchni tworzy się warstwa uniemożliwiająca parowanie, której nie niszczy ponowne nakładanie powłok.

  Dostępne w opakowaniach 20kg

  GIPSLOSER Nr. 659

  GIPSLOSER rozpuszczalnik do gipsu - to specjalny preparat do rozpuszczania resztek gipsu. Rozpuszcza i usuwa resztki gipsu metodą zanurzania. Preparat żrący, należy unikać kontaktu z oczami i przestrzegać przepisów dotyczących stosowania kwasów. Nie niszczy aluminium, szkła, farb i gumy.

  Dostępne w opakowaniach 11kg oraz 33kg

  ENTKALKER Nr. 680

  ENTKALKER odwapniacz do urządzeń na parę wodną - rurociągów. Rozpuszcza i usuwa szybko i skutecznie kamień kotłowy. Idealny do urządzeń do gotowania wody, maszyn parowych, kotłów, przedmiotów gospodarstwa domowego, rurociągów itp.

  Alunal Nr. 670

  Alunal specjalny preparat czyszczący do fasad i innych części budowlanych z aluminium i aluminium eloksalowanego. Przeznaczony do czyszczenia powierzchni utlenionych anodowo oraz stopów aluminiowych. Szczególnie dobrze nadaje się do odtłuszczania zabrudzeń zawierających tłuszcze i oleje. Oprócz anionowo-niejonowych związków powierzchniowo czynnych i składników czyszczących o wysokiej zdolności rozpuszczania brudu i dyspergowania, zawiera również czynnik kompleksujący, zapobiegający tworzeniu się powłok i białych nalotów.

  Dostępne w opakowaniach 10kg oraz 30kg

  ALUNAL S Nr. 670A

  ALUNAL S to specjalny preparat czyszczący do fasad i innych części budowlanych z aluminium i aluminium eloksalowanego. To bardzo silny preparat czyszczący przeznaczony specjalnie do elementów elewacji z aluminium i aluminium eloksalowanego. Przeznaczony do czyszczenia wszystkich powierzchni wodo - i kwasoodpornych oraz do stopów aluminiowych w budownictwie. Szczególnie dobrze nadaje się do odtłuszczania zabrudzeń zawierających tłuszcze, oleje i sadzę.

  Dostępne w opakowaniach 11kg oraz 33kg

  ALU-CON Nr. 665

  ALU-CON to sprawdzony i dopuszczony środek czyszczący i konserwujący RAL. ALU-CON to ochrona fasad dla aluminium i aluminium eloksalowanego, konserwuje i czyści. ALU-CON tworzy cienki film ochronny odrzucający wodę i brud, uniemożliwiający przyczepianie się zanieczyszczeń i agresywnych szkodliwych substancji chemicznych.

  Dostępne w opakowaniach 10kg oraz 30kg

  COVER ROST EX Nr. 699

  COVER ROST EX wyciąga plamy rdzy ze wszystkich rodzajów kamienia, jak np. trawertyn, marmur, granit, glina, terazzo, piaskowiec, kwarcyt, wapień muszlowy, cegła wapienno-piaskowa, ociosane kamienie betonowe, łupek itp. Jest idealnym preparatem do usuwania plam i wykwitów rdzy również na powierzchniach polerowanych, gdzie do tej pory nie było możliwości ich usuwania.

  PR-Spezial Nr. 667

  PR-Spezial zawierający emulgatory specjalny koncentrat rozpuszczalnikowy do smoły, bitumu, powłok gruntujących, tłuszczy i tym podobnych substancji - powodujący szybkie oddzielenie materiałów. PR-SPEZIAL w szczególności nadaje się do usuwania smoły, bitumu, powłok gruntujących, zżywiczonych tłuszczów i wosków, czarnych powłok malarskich i olejów z podłoży niewrażliwych na rozpuszczalniki. PR-Spezial przywraca starym, zastygłym pędzlom do lakieru dawną funkcjonalność.

  Dostępne w opakowaniach 10kg

  Rasant Flüssig Nr. 677

  Rasant Flüssing Brak opisu

  Rasant extra Pastos Nr. 691

  Rasant extra Pastos to kwaśny zmywacz do usuwania lakieru na zimno, niepalny i ulegający biodegradacji! RASANT-Extra nie wpływa na warstwę ozonową! Szybko i niezawodnie usuwa lakier piecowy, wielowarstwowe systemy lakierowe, lakiery dwuskładnikowe, różnego rodzaju wartswy z tworzywa sztucznego, poliuretan, żywice epoksydowe, powłoki olejowe, nitrocelulozowe, ze sztucznych żywic i chlorokauczuku, farby dyspersyjne do wewnątrz i na zewnątrz, powłoki elewacyjne, powłoki wykończeniowe, szpachlówkę, politury i matury.

  Dostępne w opakowaniach 10kg

  Losonit Nr. 669

  Losonit specjalny koncentrat rozpuszczalnikowy zawierający emulgatory stosowany do smoły, bitumu, materiałów gruntujących, tłuszczy i tym podobnych substancji. Powoduje szybkie oddzielenie materiałów. LÖSONIT nadaje się szczególnie do usuwania smoły, bitumu, materiałów gruntujących, zżywiczonych tłuszczy i wosków, czarnych farb i olejów z podłoży niewrażliwych na rozpuszczalniki, jak np. aluminium, szkło, posadzki kamienne, klinkier, betonowe płyty chodnikowe i powierzchnie z betonu licowego.

  Dostępne w opakowaniach 10kg

  Spezial - Losefix Nr. 668

  Spezial - Losefix specjalny koncentrat rozpuszczalnikowy zawierający emulgatory stosowany do smoły, bitumu, materiałów gruntujących, tłuszczy i tym podobnych substancji. Powoduje szybkie oddzielenie materiałów. SPEZIAL-LÖSEFIX nadaje się szczególnie do usuwania smoły, bitumu, materiałów gruntujących, zżywiczonych tłuszczy i wosków, czarnych farb i olejów z podłoży niewrażliwych na rozpuszczalniki, jak np. aluminium, szkło, posadzki kamienne, klinkier, betonowe płyty chodnikowe i powierzchnie z betonu licowego. SPEZIAL-LÖSEFIX stosuje się pomocniczo w czyszczeniu maszyn, urządzeń itp. do smołowania.

  Dostępne w opakowaniach 10kg

 • Nr. 659GIPSLOSER

  GIPSLOSER Nr. 659

  GIPSLOSER rozpuszczalnik do gipsu - to specjalny preparat do rozpuszczania resztek gipsu. Rozpuszcza i usuwa resztki gipsu metodą zanurzania. Preparat żrący, należy unikać kontaktu z oczami i przestrzegać przepisów dotyczących stosowania kwasów. Nie niszczy aluminium, szkła, farb i gumy.

  Dostępne w opakowaniach 11kg oraz 33kg

  ENTKALKER Nr. 680

  ENTKALKER odwapniacz do urządzeń na parę wodną - rurociągów. Rozpuszcza i usuwa szybko i skutecznie kamień kotłowy. Idealny do urządzeń do gotowania wody, maszyn parowych, kotłów, przedmiotów gospodarstwa domowego, rurociągów itp.

  Alunal Nr. 670

  Alunal specjalny preparat czyszczący do fasad i innych części budowlanych z aluminium i aluminium eloksalowanego. Przeznaczony do czyszczenia powierzchni utlenionych anodowo oraz stopów aluminiowych. Szczególnie dobrze nadaje się do odtłuszczania zabrudzeń zawierających tłuszcze i oleje. Oprócz anionowo-niejonowych związków powierzchniowo czynnych i składników czyszczących o wysokiej zdolności rozpuszczania brudu i dyspergowania, zawiera również czynnik kompleksujący, zapobiegający tworzeniu się powłok i białych nalotów.

  Dostępne w opakowaniach 10kg oraz 30kg

  ALUNAL S Nr. 670A

  ALUNAL S to specjalny preparat czyszczący do fasad i innych części budowlanych z aluminium i aluminium eloksalowanego. To bardzo silny preparat czyszczący przeznaczony specjalnie do elementów elewacji z aluminium i aluminium eloksalowanego. Przeznaczony do czyszczenia wszystkich powierzchni wodo - i kwasoodpornych oraz do stopów aluminiowych w budownictwie. Szczególnie dobrze nadaje się do odtłuszczania zabrudzeń zawierających tłuszcze, oleje i sadzę.

  Dostępne w opakowaniach 11kg oraz 33kg

  ALU-CON Nr. 665

  ALU-CON to sprawdzony i dopuszczony środek czyszczący i konserwujący RAL. ALU-CON to ochrona fasad dla aluminium i aluminium eloksalowanego, konserwuje i czyści. ALU-CON tworzy cienki film ochronny odrzucający wodę i brud, uniemożliwiający przyczepianie się zanieczyszczeń i agresywnych szkodliwych substancji chemicznych.

  Dostępne w opakowaniach 10kg oraz 30kg

  COVER ROST EX Nr. 699

  COVER ROST EX wyciąga plamy rdzy ze wszystkich rodzajów kamienia, jak np. trawertyn, marmur, granit, glina, terazzo, piaskowiec, kwarcyt, wapień muszlowy, cegła wapienno-piaskowa, ociosane kamienie betonowe, łupek itp. Jest idealnym preparatem do usuwania plam i wykwitów rdzy również na powierzchniach polerowanych, gdzie do tej pory nie było możliwości ich usuwania.

  PR-Spezial Nr. 667

  PR-Spezial zawierający emulgatory specjalny koncentrat rozpuszczalnikowy do smoły, bitumu, powłok gruntujących, tłuszczy i tym podobnych substancji - powodujący szybkie oddzielenie materiałów. PR-SPEZIAL w szczególności nadaje się do usuwania smoły, bitumu, powłok gruntujących, zżywiczonych tłuszczów i wosków, czarnych powłok malarskich i olejów z podłoży niewrażliwych na rozpuszczalniki. PR-Spezial przywraca starym, zastygłym pędzlom do lakieru dawną funkcjonalność.

  Dostępne w opakowaniach 10kg

  Rasant Flüssig Nr. 677

  Rasant Flüssing Brak opisu

  Rasant extra Pastos Nr. 691

  Rasant extra Pastos to kwaśny zmywacz do usuwania lakieru na zimno, niepalny i ulegający biodegradacji! RASANT-Extra nie wpływa na warstwę ozonową! Szybko i niezawodnie usuwa lakier piecowy, wielowarstwowe systemy lakierowe, lakiery dwuskładnikowe, różnego rodzaju wartswy z tworzywa sztucznego, poliuretan, żywice epoksydowe, powłoki olejowe, nitrocelulozowe, ze sztucznych żywic i chlorokauczuku, farby dyspersyjne do wewnątrz i na zewnątrz, powłoki elewacyjne, powłoki wykończeniowe, szpachlówkę, politury i matury.

  Dostępne w opakowaniach 10kg

  Losonit Nr. 669

  Losonit specjalny koncentrat rozpuszczalnikowy zawierający emulgatory stosowany do smoły, bitumu, materiałów gruntujących, tłuszczy i tym podobnych substancji. Powoduje szybkie oddzielenie materiałów. LÖSONIT nadaje się szczególnie do usuwania smoły, bitumu, materiałów gruntujących, zżywiczonych tłuszczy i wosków, czarnych farb i olejów z podłoży niewrażliwych na rozpuszczalniki, jak np. aluminium, szkło, posadzki kamienne, klinkier, betonowe płyty chodnikowe i powierzchnie z betonu licowego.

  Dostępne w opakowaniach 10kg

  Spezial - Losefix Nr. 668

  Spezial - Losefix specjalny koncentrat rozpuszczalnikowy zawierający emulgatory stosowany do smoły, bitumu, materiałów gruntujących, tłuszczy i tym podobnych substancji. Powoduje szybkie oddzielenie materiałów. SPEZIAL-LÖSEFIX nadaje się szczególnie do usuwania smoły, bitumu, materiałów gruntujących, zżywiczonych tłuszczy i wosków, czarnych farb i olejów z podłoży niewrażliwych na rozpuszczalniki, jak np. aluminium, szkło, posadzki kamienne, klinkier, betonowe płyty chodnikowe i powierzchnie z betonu licowego. SPEZIAL-LÖSEFIX stosuje się pomocniczo w czyszczeniu maszyn, urządzeń itp. do smołowania.

  Dostępne w opakowaniach 10kg

  CM 51 Kaltentlacker Nr. 654

  CM 51 Kaltentlacker preparat do usuwania lakieru na zimno - szybko u skutecznie oraz przy niewielkim zużyciu usuwa nawet najbardziej oporne powłoki olejowe, z nitrocelulozy, sztucznej żywicy, chlorokauczuku, farb dyspersyjnych do wewnątrz i na zewnątrz, powłoki elewacyjne, powłoki utrwalające (lakierowe), szpachlę, politury i matury. Nieprzeciętne działanie CM 51 potwierdza się nawet przy lakierach wypalanych do 180oC. CM 51 usuwa powłoki w sposób ekonomiczny i szybki, gdyż w większości przypadków wystarcza jeden zabieg. CM 51 to mieszanka jednorodna, to znaczy, że się nie osadza i gwarantuje jednolite, intensywne i całkowite zmycie powłoki. Na powierzchni tworzy się warstwa uniemożliwiająca parowanie, której nie niszczy ponowne nakładanie powłok.

  Dostępne w opakowaniach 20kg

 • Nr. 680ENTKALKER

  ENTKALKER Nr. 680

  ENTKALKER odwapniacz do urządzeń na parę wodną - rurociągów. Rozpuszcza i usuwa szybko i skutecznie kamień kotłowy. Idealny do urządzeń do gotowania wody, maszyn parowych, kotłów, przedmiotów gospodarstwa domowego, rurociągów itp.

  Alunal Nr. 670

  Alunal specjalny preparat czyszczący do fasad i innych części budowlanych z aluminium i aluminium eloksalowanego. Przeznaczony do czyszczenia powierzchni utlenionych anodowo oraz stopów aluminiowych. Szczególnie dobrze nadaje się do odtłuszczania zabrudzeń zawierających tłuszcze i oleje. Oprócz anionowo-niejonowych związków powierzchniowo czynnych i składników czyszczących o wysokiej zdolności rozpuszczania brudu i dyspergowania, zawiera również czynnik kompleksujący, zapobiegający tworzeniu się powłok i białych nalotów.

  Dostępne w opakowaniach 10kg oraz 30kg

  ALUNAL S Nr. 670A

  ALUNAL S to specjalny preparat czyszczący do fasad i innych części budowlanych z aluminium i aluminium eloksalowanego. To bardzo silny preparat czyszczący przeznaczony specjalnie do elementów elewacji z aluminium i aluminium eloksalowanego. Przeznaczony do czyszczenia wszystkich powierzchni wodo - i kwasoodpornych oraz do stopów aluminiowych w budownictwie. Szczególnie dobrze nadaje się do odtłuszczania zabrudzeń zawierających tłuszcze, oleje i sadzę.

  Dostępne w opakowaniach 11kg oraz 33kg

  ALU-CON Nr. 665

  ALU-CON to sprawdzony i dopuszczony środek czyszczący i konserwujący RAL. ALU-CON to ochrona fasad dla aluminium i aluminium eloksalowanego, konserwuje i czyści. ALU-CON tworzy cienki film ochronny odrzucający wodę i brud, uniemożliwiający przyczepianie się zanieczyszczeń i agresywnych szkodliwych substancji chemicznych.

  Dostępne w opakowaniach 10kg oraz 30kg

  COVER ROST EX Nr. 699

  COVER ROST EX wyciąga plamy rdzy ze wszystkich rodzajów kamienia, jak np. trawertyn, marmur, granit, glina, terazzo, piaskowiec, kwarcyt, wapień muszlowy, cegła wapienno-piaskowa, ociosane kamienie betonowe, łupek itp. Jest idealnym preparatem do usuwania plam i wykwitów rdzy również na powierzchniach polerowanych, gdzie do tej pory nie było możliwości ich usuwania.

  PR-Spezial Nr. 667

  PR-Spezial zawierający emulgatory specjalny koncentrat rozpuszczalnikowy do smoły, bitumu, powłok gruntujących, tłuszczy i tym podobnych substancji - powodujący szybkie oddzielenie materiałów. PR-SPEZIAL w szczególności nadaje się do usuwania smoły, bitumu, powłok gruntujących, zżywiczonych tłuszczów i wosków, czarnych powłok malarskich i olejów z podłoży niewrażliwych na rozpuszczalniki. PR-Spezial przywraca starym, zastygłym pędzlom do lakieru dawną funkcjonalność.

  Dostępne w opakowaniach 10kg

  Rasant Flüssig Nr. 677

  Rasant Flüssing Brak opisu

  Rasant extra Pastos Nr. 691

  Rasant extra Pastos to kwaśny zmywacz do usuwania lakieru na zimno, niepalny i ulegający biodegradacji! RASANT-Extra nie wpływa na warstwę ozonową! Szybko i niezawodnie usuwa lakier piecowy, wielowarstwowe systemy lakierowe, lakiery dwuskładnikowe, różnego rodzaju wartswy z tworzywa sztucznego, poliuretan, żywice epoksydowe, powłoki olejowe, nitrocelulozowe, ze sztucznych żywic i chlorokauczuku, farby dyspersyjne do wewnątrz i na zewnątrz, powłoki elewacyjne, powłoki wykończeniowe, szpachlówkę, politury i matury.

  Dostępne w opakowaniach 10kg

  Losonit Nr. 669

  Losonit specjalny koncentrat rozpuszczalnikowy zawierający emulgatory stosowany do smoły, bitumu, materiałów gruntujących, tłuszczy i tym podobnych substancji. Powoduje szybkie oddzielenie materiałów. LÖSONIT nadaje się szczególnie do usuwania smoły, bitumu, materiałów gruntujących, zżywiczonych tłuszczy i wosków, czarnych farb i olejów z podłoży niewrażliwych na rozpuszczalniki, jak np. aluminium, szkło, posadzki kamienne, klinkier, betonowe płyty chodnikowe i powierzchnie z betonu licowego.

  Dostępne w opakowaniach 10kg

  Spezial - Losefix Nr. 668

  Spezial - Losefix specjalny koncentrat rozpuszczalnikowy zawierający emulgatory stosowany do smoły, bitumu, materiałów gruntujących, tłuszczy i tym podobnych substancji. Powoduje szybkie oddzielenie materiałów. SPEZIAL-LÖSEFIX nadaje się szczególnie do usuwania smoły, bitumu, materiałów gruntujących, zżywiczonych tłuszczy i wosków, czarnych farb i olejów z podłoży niewrażliwych na rozpuszczalniki, jak np. aluminium, szkło, posadzki kamienne, klinkier, betonowe płyty chodnikowe i powierzchnie z betonu licowego. SPEZIAL-LÖSEFIX stosuje się pomocniczo w czyszczeniu maszyn, urządzeń itp. do smołowania.

  Dostępne w opakowaniach 10kg

  CM 51 Kaltentlacker Nr. 654

  CM 51 Kaltentlacker preparat do usuwania lakieru na zimno - szybko u skutecznie oraz przy niewielkim zużyciu usuwa nawet najbardziej oporne powłoki olejowe, z nitrocelulozy, sztucznej żywicy, chlorokauczuku, farb dyspersyjnych do wewnątrz i na zewnątrz, powłoki elewacyjne, powłoki utrwalające (lakierowe), szpachlę, politury i matury. Nieprzeciętne działanie CM 51 potwierdza się nawet przy lakierach wypalanych do 180oC. CM 51 usuwa powłoki w sposób ekonomiczny i szybki, gdyż w większości przypadków wystarcza jeden zabieg. CM 51 to mieszanka jednorodna, to znaczy, że się nie osadza i gwarantuje jednolite, intensywne i całkowite zmycie powłoki. Na powierzchni tworzy się warstwa uniemożliwiająca parowanie, której nie niszczy ponowne nakładanie powłok.

  Dostępne w opakowaniach 20kg

  GIPSLOSER Nr. 659

  GIPSLOSER rozpuszczalnik do gipsu - to specjalny preparat do rozpuszczania resztek gipsu. Rozpuszcza i usuwa resztki gipsu metodą zanurzania. Preparat żrący, należy unikać kontaktu z oczami i przestrzegać przepisów dotyczących stosowania kwasów. Nie niszczy aluminium, szkła, farb i gumy.

  Dostępne w opakowaniach 11kg oraz 33kg

 • Alunal Nr. 670

  Alunal specjalny preparat czyszczący do fasad i innych części budowlanych z aluminium i aluminium eloksalowanego. Przeznaczony do czyszczenia powierzchni utlenionych anodowo oraz stopów aluminiowych. Szczególnie dobrze nadaje się do odtłuszczania zabrudzeń zawierających tłuszcze i oleje. Oprócz anionowo-niejonowych związków powierzchniowo czynnych i składników czyszczących o wysokiej zdolności rozpuszczania brudu i dyspergowania, zawiera również czynnik kompleksujący, zapobiegający tworzeniu się powłok i białych nalotów.

  Dostępne w opakowaniach 10kg oraz 30kg

  ALUNAL S Nr. 670A

  ALUNAL S to specjalny preparat czyszczący do fasad i innych części budowlanych z aluminium i aluminium eloksalowanego. To bardzo silny preparat czyszczący przeznaczony specjalnie do elementów elewacji z aluminium i aluminium eloksalowanego. Przeznaczony do czyszczenia wszystkich powierzchni wodo - i kwasoodpornych oraz do stopów aluminiowych w budownictwie. Szczególnie dobrze nadaje się do odtłuszczania zabrudzeń zawierających tłuszcze, oleje i sadzę.

  Dostępne w opakowaniach 11kg oraz 33kg

  ALU-CON Nr. 665

  ALU-CON to sprawdzony i dopuszczony środek czyszczący i konserwujący RAL. ALU-CON to ochrona fasad dla aluminium i aluminium eloksalowanego, konserwuje i czyści. ALU-CON tworzy cienki film ochronny odrzucający wodę i brud, uniemożliwiający przyczepianie się zanieczyszczeń i agresywnych szkodliwych substancji chemicznych.

  Dostępne w opakowaniach 10kg oraz 30kg

  COVER ROST EX Nr. 699

  COVER ROST EX wyciąga plamy rdzy ze wszystkich rodzajów kamienia, jak np. trawertyn, marmur, granit, glina, terazzo, piaskowiec, kwarcyt, wapień muszlowy, cegła wapienno-piaskowa, ociosane kamienie betonowe, łupek itp. Jest idealnym preparatem do usuwania plam i wykwitów rdzy również na powierzchniach polerowanych, gdzie do tej pory nie było możliwości ich usuwania.

  PR-Spezial Nr. 667

  PR-Spezial zawierający emulgatory specjalny koncentrat rozpuszczalnikowy do smoły, bitumu, powłok gruntujących, tłuszczy i tym podobnych substancji - powodujący szybkie oddzielenie materiałów. PR-SPEZIAL w szczególności nadaje się do usuwania smoły, bitumu, powłok gruntujących, zżywiczonych tłuszczów i wosków, czarnych powłok malarskich i olejów z podłoży niewrażliwych na rozpuszczalniki. PR-Spezial przywraca starym, zastygłym pędzlom do lakieru dawną funkcjonalność.

  Dostępne w opakowaniach 10kg

  Rasant Flüssig Nr. 677

  Rasant Flüssing Brak opisu

  Rasant extra Pastos Nr. 691

  Rasant extra Pastos to kwaśny zmywacz do usuwania lakieru na zimno, niepalny i ulegający biodegradacji! RASANT-Extra nie wpływa na warstwę ozonową! Szybko i niezawodnie usuwa lakier piecowy, wielowarstwowe systemy lakierowe, lakiery dwuskładnikowe, różnego rodzaju wartswy z tworzywa sztucznego, poliuretan, żywice epoksydowe, powłoki olejowe, nitrocelulozowe, ze sztucznych żywic i chlorokauczuku, farby dyspersyjne do wewnątrz i na zewnątrz, powłoki elewacyjne, powłoki wykończeniowe, szpachlówkę, politury i matury.

  Dostępne w opakowaniach 10kg

  Losonit Nr. 669

  Losonit specjalny koncentrat rozpuszczalnikowy zawierający emulgatory stosowany do smoły, bitumu, materiałów gruntujących, tłuszczy i tym podobnych substancji. Powoduje szybkie oddzielenie materiałów. LÖSONIT nadaje się szczególnie do usuwania smoły, bitumu, materiałów gruntujących, zżywiczonych tłuszczy i wosków, czarnych farb i olejów z podłoży niewrażliwych na rozpuszczalniki, jak np. aluminium, szkło, posadzki kamienne, klinkier, betonowe płyty chodnikowe i powierzchnie z betonu licowego.

  Dostępne w opakowaniach 10kg

  Spezial - Losefix Nr. 668

  Spezial - Losefix specjalny koncentrat rozpuszczalnikowy zawierający emulgatory stosowany do smoły, bitumu, materiałów gruntujących, tłuszczy i tym podobnych substancji. Powoduje szybkie oddzielenie materiałów. SPEZIAL-LÖSEFIX nadaje się szczególnie do usuwania smoły, bitumu, materiałów gruntujących, zżywiczonych tłuszczy i wosków, czarnych farb i olejów z podłoży niewrażliwych na rozpuszczalniki, jak np. aluminium, szkło, posadzki kamienne, klinkier, betonowe płyty chodnikowe i powierzchnie z betonu licowego. SPEZIAL-LÖSEFIX stosuje się pomocniczo w czyszczeniu maszyn, urządzeń itp. do smołowania.

  Dostępne w opakowaniach 10kg

  CM 51 Kaltentlacker Nr. 654

  CM 51 Kaltentlacker preparat do usuwania lakieru na zimno - szybko u skutecznie oraz przy niewielkim zużyciu usuwa nawet najbardziej oporne powłoki olejowe, z nitrocelulozy, sztucznej żywicy, chlorokauczuku, farb dyspersyjnych do wewnątrz i na zewnątrz, powłoki elewacyjne, powłoki utrwalające (lakierowe), szpachlę, politury i matury. Nieprzeciętne działanie CM 51 potwierdza się nawet przy lakierach wypalanych do 180oC. CM 51 usuwa powłoki w sposób ekonomiczny i szybki, gdyż w większości przypadków wystarcza jeden zabieg. CM 51 to mieszanka jednorodna, to znaczy, że się nie osadza i gwarantuje jednolite, intensywne i całkowite zmycie powłoki. Na powierzchni tworzy się warstwa uniemożliwiająca parowanie, której nie niszczy ponowne nakładanie powłok.

  Dostępne w opakowaniach 20kg

  GIPSLOSER Nr. 659

  GIPSLOSER rozpuszczalnik do gipsu - to specjalny preparat do rozpuszczania resztek gipsu. Rozpuszcza i usuwa resztki gipsu metodą zanurzania. Preparat żrący, należy unikać kontaktu z oczami i przestrzegać przepisów dotyczących stosowania kwasów. Nie niszczy aluminium, szkła, farb i gumy.

  Dostępne w opakowaniach 11kg oraz 33kg

  ENTKALKER Nr. 680

  ENTKALKER odwapniacz do urządzeń na parę wodną - rurociągów. Rozpuszcza i usuwa szybko i skutecznie kamień kotłowy. Idealny do urządzeń do gotowania wody, maszyn parowych, kotłów, przedmiotów gospodarstwa domowego, rurociągów itp.

 • Nr. 670Alunal

  Alunal Nr. 670

  Alunal specjalny preparat czyszczący do fasad i innych części budowlanych z aluminium i aluminium eloksalowanego. Przeznaczony do czyszczenia powierzchni utlenionych anodowo oraz stopów aluminiowych. Szczególnie dobrze nadaje się do odtłuszczania zabrudzeń zawierających tłuszcze i oleje. Oprócz anionowo-niejonowych związków powierzchniowo czynnych i składników czyszczących o wysokiej zdolności rozpuszczania brudu i dyspergowania, zawiera również czynnik kompleksujący, zapobiegający tworzeniu się powłok i białych nalotów.

  Dostępne w opakowaniach 10kg oraz 30kg

  ALUNAL S Nr. 670A

  ALUNAL S to specjalny preparat czyszczący do fasad i innych części budowlanych z aluminium i aluminium eloksalowanego. To bardzo silny preparat czyszczący przeznaczony specjalnie do elementów elewacji z aluminium i aluminium eloksalowanego. Przeznaczony do czyszczenia wszystkich powierzchni wodo - i kwasoodpornych oraz do stopów aluminiowych w budownictwie. Szczególnie dobrze nadaje się do odtłuszczania zabrudzeń zawierających tłuszcze, oleje i sadzę.

  Dostępne w opakowaniach 11kg oraz 33kg

  ALU-CON Nr. 665

  ALU-CON to sprawdzony i dopuszczony środek czyszczący i konserwujący RAL. ALU-CON to ochrona fasad dla aluminium i aluminium eloksalowanego, konserwuje i czyści. ALU-CON tworzy cienki film ochronny odrzucający wodę i brud, uniemożliwiający przyczepianie się zanieczyszczeń i agresywnych szkodliwych substancji chemicznych.

  Dostępne w opakowaniach 10kg oraz 30kg

  COVER ROST EX Nr. 699

  COVER ROST EX wyciąga plamy rdzy ze wszystkich rodzajów kamienia, jak np. trawertyn, marmur, granit, glina, terazzo, piaskowiec, kwarcyt, wapień muszlowy, cegła wapienno-piaskowa, ociosane kamienie betonowe, łupek itp. Jest idealnym preparatem do usuwania plam i wykwitów rdzy również na powierzchniach polerowanych, gdzie do tej pory nie było możliwości ich usuwania.

  PR-Spezial Nr. 667

  PR-Spezial zawierający emulgatory specjalny koncentrat rozpuszczalnikowy do smoły, bitumu, powłok gruntujących, tłuszczy i tym podobnych substancji - powodujący szybkie oddzielenie materiałów. PR-SPEZIAL w szczególności nadaje się do usuwania smoły, bitumu, powłok gruntujących, zżywiczonych tłuszczów i wosków, czarnych powłok malarskich i olejów z podłoży niewrażliwych na rozpuszczalniki. PR-Spezial przywraca starym, zastygłym pędzlom do lakieru dawną funkcjonalność.

  Dostępne w opakowaniach 10kg

  Rasant Flüssig Nr. 677

  Rasant Flüssing Brak opisu

  Rasant extra Pastos Nr. 691

  Rasant extra Pastos to kwaśny zmywacz do usuwania lakieru na zimno, niepalny i ulegający biodegradacji! RASANT-Extra nie wpływa na warstwę ozonową! Szybko i niezawodnie usuwa lakier piecowy, wielowarstwowe systemy lakierowe, lakiery dwuskładnikowe, różnego rodzaju wartswy z tworzywa sztucznego, poliuretan, żywice epoksydowe, powłoki olejowe, nitrocelulozowe, ze sztucznych żywic i chlorokauczuku, farby dyspersyjne do wewnątrz i na zewnątrz, powłoki elewacyjne, powłoki wykończeniowe, szpachlówkę, politury i matury.

  Dostępne w opakowaniach 10kg

  Losonit Nr. 669

  Losonit specjalny koncentrat rozpuszczalnikowy zawierający emulgatory stosowany do smoły, bitumu, materiałów gruntujących, tłuszczy i tym podobnych substancji. Powoduje szybkie oddzielenie materiałów. LÖSONIT nadaje się szczególnie do usuwania smoły, bitumu, materiałów gruntujących, zżywiczonych tłuszczy i wosków, czarnych farb i olejów z podłoży niewrażliwych na rozpuszczalniki, jak np. aluminium, szkło, posadzki kamienne, klinkier, betonowe płyty chodnikowe i powierzchnie z betonu licowego.

  Dostępne w opakowaniach 10kg

  Spezial - Losefix Nr. 668

  Spezial - Losefix specjalny koncentrat rozpuszczalnikowy zawierający emulgatory stosowany do smoły, bitumu, materiałów gruntujących, tłuszczy i tym podobnych substancji. Powoduje szybkie oddzielenie materiałów. SPEZIAL-LÖSEFIX nadaje się szczególnie do usuwania smoły, bitumu, materiałów gruntujących, zżywiczonych tłuszczy i wosków, czarnych farb i olejów z podłoży niewrażliwych na rozpuszczalniki, jak np. aluminium, szkło, posadzki kamienne, klinkier, betonowe płyty chodnikowe i powierzchnie z betonu licowego. SPEZIAL-LÖSEFIX stosuje się pomocniczo w czyszczeniu maszyn, urządzeń itp. do smołowania.

  Dostępne w opakowaniach 10kg

  CM 51 Kaltentlacker Nr. 654

  CM 51 Kaltentlacker preparat do usuwania lakieru na zimno - szybko u skutecznie oraz przy niewielkim zużyciu usuwa nawet najbardziej oporne powłoki olejowe, z nitrocelulozy, sztucznej żywicy, chlorokauczuku, farb dyspersyjnych do wewnątrz i na zewnątrz, powłoki elewacyjne, powłoki utrwalające (lakierowe), szpachlę, politury i matury. Nieprzeciętne działanie CM 51 potwierdza się nawet przy lakierach wypalanych do 180oC. CM 51 usuwa powłoki w sposób ekonomiczny i szybki, gdyż w większości przypadków wystarcza jeden zabieg. CM 51 to mieszanka jednorodna, to znaczy, że się nie osadza i gwarantuje jednolite, intensywne i całkowite zmycie powłoki. Na powierzchni tworzy się warstwa uniemożliwiająca parowanie, której nie niszczy ponowne nakładanie powłok.

  Dostępne w opakowaniach 20kg

  GIPSLOSER Nr. 659

  GIPSLOSER rozpuszczalnik do gipsu - to specjalny preparat do rozpuszczania resztek gipsu. Rozpuszcza i usuwa resztki gipsu metodą zanurzania. Preparat żrący, należy unikać kontaktu z oczami i przestrzegać przepisów dotyczących stosowania kwasów. Nie niszczy aluminium, szkła, farb i gumy.

  Dostępne w opakowaniach 11kg oraz 33kg

  ENTKALKER Nr. 680

  ENTKALKER odwapniacz do urządzeń na parę wodną - rurociągów. Rozpuszcza i usuwa szybko i skutecznie kamień kotłowy. Idealny do urządzeń do gotowania wody, maszyn parowych, kotłów, przedmiotów gospodarstwa domowego, rurociągów itp.

 • Nr. 670AALUNAL S

  ALUNAL S Nr. 670A

  ALUNAL S to specjalny preparat czyszczący do fasad i innych części budowlanych z aluminium i aluminium eloksalowanego. To bardzo silny preparat czyszczący przeznaczony specjalnie do elementów elewacji z aluminium i aluminium eloksalowanego. Przeznaczony do czyszczenia wszystkich powierzchni wodo - i kwasoodpornych oraz do stopów aluminiowych w budownictwie. Szczególnie dobrze nadaje się do odtłuszczania zabrudzeń zawierających tłuszcze, oleje i sadzę.

  Dostępne w opakowaniach 11kg oraz 33kg

  ALU-CON Nr. 665

  ALU-CON to sprawdzony i dopuszczony środek czyszczący i konserwujący RAL. ALU-CON to ochrona fasad dla aluminium i aluminium eloksalowanego, konserwuje i czyści. ALU-CON tworzy cienki film ochronny odrzucający wodę i brud, uniemożliwiający przyczepianie się zanieczyszczeń i agresywnych szkodliwych substancji chemicznych.

  Dostępne w opakowaniach 10kg oraz 30kg

  COVER ROST EX Nr. 699

  COVER ROST EX wyciąga plamy rdzy ze wszystkich rodzajów kamienia, jak np. trawertyn, marmur, granit, glina, terazzo, piaskowiec, kwarcyt, wapień muszlowy, cegła wapienno-piaskowa, ociosane kamienie betonowe, łupek itp. Jest idealnym preparatem do usuwania plam i wykwitów rdzy również na powierzchniach polerowanych, gdzie do tej pory nie było możliwości ich usuwania.

  PR-Spezial Nr. 667

  PR-Spezial zawierający emulgatory specjalny koncentrat rozpuszczalnikowy do smoły, bitumu, powłok gruntujących, tłuszczy i tym podobnych substancji - powodujący szybkie oddzielenie materiałów. PR-SPEZIAL w szczególności nadaje się do usuwania smoły, bitumu, powłok gruntujących, zżywiczonych tłuszczów i wosków, czarnych powłok malarskich i olejów z podłoży niewrażliwych na rozpuszczalniki. PR-Spezial przywraca starym, zastygłym pędzlom do lakieru dawną funkcjonalność.

  Dostępne w opakowaniach 10kg

  Rasant Flüssig Nr. 677

  Rasant Flüssing Brak opisu

  Rasant extra Pastos Nr. 691

  Rasant extra Pastos to kwaśny zmywacz do usuwania lakieru na zimno, niepalny i ulegający biodegradacji! RASANT-Extra nie wpływa na warstwę ozonową! Szybko i niezawodnie usuwa lakier piecowy, wielowarstwowe systemy lakierowe, lakiery dwuskładnikowe, różnego rodzaju wartswy z tworzywa sztucznego, poliuretan, żywice epoksydowe, powłoki olejowe, nitrocelulozowe, ze sztucznych żywic i chlorokauczuku, farby dyspersyjne do wewnątrz i na zewnątrz, powłoki elewacyjne, powłoki wykończeniowe, szpachlówkę, politury i matury.

  Dostępne w opakowaniach 10kg

  Losonit Nr. 669

  Losonit specjalny koncentrat rozpuszczalnikowy zawierający emulgatory stosowany do smoły, bitumu, materiałów gruntujących, tłuszczy i tym podobnych substancji. Powoduje szybkie oddzielenie materiałów. LÖSONIT nadaje się szczególnie do usuwania smoły, bitumu, materiałów gruntujących, zżywiczonych tłuszczy i wosków, czarnych farb i olejów z podłoży niewrażliwych na rozpuszczalniki, jak np. aluminium, szkło, posadzki kamienne, klinkier, betonowe płyty chodnikowe i powierzchnie z betonu licowego.

  Dostępne w opakowaniach 10kg

  Spezial - Losefix Nr. 668

  Spezial - Losefix specjalny koncentrat rozpuszczalnikowy zawierający emulgatory stosowany do smoły, bitumu, materiałów gruntujących, tłuszczy i tym podobnych substancji. Powoduje szybkie oddzielenie materiałów. SPEZIAL-LÖSEFIX nadaje się szczególnie do usuwania smoły, bitumu, materiałów gruntujących, zżywiczonych tłuszczy i wosków, czarnych farb i olejów z podłoży niewrażliwych na rozpuszczalniki, jak np. aluminium, szkło, posadzki kamienne, klinkier, betonowe płyty chodnikowe i powierzchnie z betonu licowego. SPEZIAL-LÖSEFIX stosuje się pomocniczo w czyszczeniu maszyn, urządzeń itp. do smołowania.

  Dostępne w opakowaniach 10kg

  CM 51 Kaltentlacker Nr. 654

  CM 51 Kaltentlacker preparat do usuwania lakieru na zimno - szybko u skutecznie oraz przy niewielkim zużyciu usuwa nawet najbardziej oporne powłoki olejowe, z nitrocelulozy, sztucznej żywicy, chlorokauczuku, farb dyspersyjnych do wewnątrz i na zewnątrz, powłoki elewacyjne, powłoki utrwalające (lakierowe), szpachlę, politury i matury. Nieprzeciętne działanie CM 51 potwierdza się nawet przy lakierach wypalanych do 180oC. CM 51 usuwa powłoki w sposób ekonomiczny i szybki, gdyż w większości przypadków wystarcza jeden zabieg. CM 51 to mieszanka jednorodna, to znaczy, że się nie osadza i gwarantuje jednolite, intensywne i całkowite zmycie powłoki. Na powierzchni tworzy się warstwa uniemożliwiająca parowanie, której nie niszczy ponowne nakładanie powłok.

  Dostępne w opakowaniach 20kg

  GIPSLOSER Nr. 659

  GIPSLOSER rozpuszczalnik do gipsu - to specjalny preparat do rozpuszczania resztek gipsu. Rozpuszcza i usuwa resztki gipsu metodą zanurzania. Preparat żrący, należy unikać kontaktu z oczami i przestrzegać przepisów dotyczących stosowania kwasów. Nie niszczy aluminium, szkła, farb i gumy.

  Dostępne w opakowaniach 11kg oraz 33kg

  ENTKALKER Nr. 680

  ENTKALKER odwapniacz do urządzeń na parę wodną - rurociągów. Rozpuszcza i usuwa szybko i skutecznie kamień kotłowy. Idealny do urządzeń do gotowania wody, maszyn parowych, kotłów, przedmiotów gospodarstwa domowego, rurociągów itp.

  Alunal Nr. 670

  Alunal specjalny preparat czyszczący do fasad i innych części budowlanych z aluminium i aluminium eloksalowanego. Przeznaczony do czyszczenia powierzchni utlenionych anodowo oraz stopów aluminiowych. Szczególnie dobrze nadaje się do odtłuszczania zabrudzeń zawierających tłuszcze i oleje. Oprócz anionowo-niejonowych związków powierzchniowo czynnych i składników czyszczących o wysokiej zdolności rozpuszczania brudu i dyspergowania, zawiera również czynnik kompleksujący, zapobiegający tworzeniu się powłok i białych nalotów.

  Dostępne w opakowaniach 10kg oraz 30kg

 • Nr. 665ALU-CON

  ALU-CON Nr. 665

  ALU-CON to sprawdzony i dopuszczony środek czyszczący i konserwujący RAL. ALU-CON to ochrona fasad dla aluminium i aluminium eloksalowanego, konserwuje i czyści. ALU-CON tworzy cienki film ochronny odrzucający wodę i brud, uniemożliwiający przyczepianie się zanieczyszczeń i agresywnych szkodliwych substancji chemicznych.

  Dostępne w opakowaniach 10kg oraz 30kg

  COVER ROST EX Nr. 699

  COVER ROST EX wyciąga plamy rdzy ze wszystkich rodzajów kamienia, jak np. trawertyn, marmur, granit, glina, terazzo, piaskowiec, kwarcyt, wapień muszlowy, cegła wapienno-piaskowa, ociosane kamienie betonowe, łupek itp. Jest idealnym preparatem do usuwania plam i wykwitów rdzy również na powierzchniach polerowanych, gdzie do tej pory nie było możliwości ich usuwania.

  PR-Spezial Nr. 667

  PR-Spezial zawierający emulgatory specjalny koncentrat rozpuszczalnikowy do smoły, bitumu, powłok gruntujących, tłuszczy i tym podobnych substancji - powodujący szybkie oddzielenie materiałów. PR-SPEZIAL w szczególności nadaje się do usuwania smoły, bitumu, powłok gruntujących, zżywiczonych tłuszczów i wosków, czarnych powłok malarskich i olejów z podłoży niewrażliwych na rozpuszczalniki. PR-Spezial przywraca starym, zastygłym pędzlom do lakieru dawną funkcjonalność.

  Dostępne w opakowaniach 10kg

  Rasant Flüssig Nr. 677

  Rasant Flüssing Brak opisu

  Rasant extra Pastos Nr. 691

  Rasant extra Pastos to kwaśny zmywacz do usuwania lakieru na zimno, niepalny i ulegający biodegradacji! RASANT-Extra nie wpływa na warstwę ozonową! Szybko i niezawodnie usuwa lakier piecowy, wielowarstwowe systemy lakierowe, lakiery dwuskładnikowe, różnego rodzaju wartswy z tworzywa sztucznego, poliuretan, żywice epoksydowe, powłoki olejowe, nitrocelulozowe, ze sztucznych żywic i chlorokauczuku, farby dyspersyjne do wewnątrz i na zewnątrz, powłoki elewacyjne, powłoki wykończeniowe, szpachlówkę, politury i matury.

  Dostępne w opakowaniach 10kg

  Losonit Nr. 669

  Losonit specjalny koncentrat rozpuszczalnikowy zawierający emulgatory stosowany do smoły, bitumu, materiałów gruntujących, tłuszczy i tym podobnych substancji. Powoduje szybkie oddzielenie materiałów. LÖSONIT nadaje się szczególnie do usuwania smoły, bitumu, materiałów gruntujących, zżywiczonych tłuszczy i wosków, czarnych farb i olejów z podłoży niewrażliwych na rozpuszczalniki, jak np. aluminium, szkło, posadzki kamienne, klinkier, betonowe płyty chodnikowe i powierzchnie z betonu licowego.

  Dostępne w opakowaniach 10kg

  Spezial - Losefix Nr. 668

  Spezial - Losefix specjalny koncentrat rozpuszczalnikowy zawierający emulgatory stosowany do smoły, bitumu, materiałów gruntujących, tłuszczy i tym podobnych substancji. Powoduje szybkie oddzielenie materiałów. SPEZIAL-LÖSEFIX nadaje się szczególnie do usuwania smoły, bitumu, materiałów gruntujących, zżywiczonych tłuszczy i wosków, czarnych farb i olejów z podłoży niewrażliwych na rozpuszczalniki, jak np. aluminium, szkło, posadzki kamienne, klinkier, betonowe płyty chodnikowe i powierzchnie z betonu licowego. SPEZIAL-LÖSEFIX stosuje się pomocniczo w czyszczeniu maszyn, urządzeń itp. do smołowania.

  Dostępne w opakowaniach 10kg

  CM 51 Kaltentlacker Nr. 654

  CM 51 Kaltentlacker preparat do usuwania lakieru na zimno - szybko u skutecznie oraz przy niewielkim zużyciu usuwa nawet najbardziej oporne powłoki olejowe, z nitrocelulozy, sztucznej żywicy, chlorokauczuku, farb dyspersyjnych do wewnątrz i na zewnątrz, powłoki elewacyjne, powłoki utrwalające (lakierowe), szpachlę, politury i matury. Nieprzeciętne działanie CM 51 potwierdza się nawet przy lakierach wypalanych do 180oC. CM 51 usuwa powłoki w sposób ekonomiczny i szybki, gdyż w większości przypadków wystarcza jeden zabieg. CM 51 to mieszanka jednorodna, to znaczy, że się nie osadza i gwarantuje jednolite, intensywne i całkowite zmycie powłoki. Na powierzchni tworzy się warstwa uniemożliwiająca parowanie, której nie niszczy ponowne nakładanie powłok.

  Dostępne w opakowaniach 20kg

  GIPSLOSER Nr. 659

  GIPSLOSER rozpuszczalnik do gipsu - to specjalny preparat do rozpuszczania resztek gipsu. Rozpuszcza i usuwa resztki gipsu metodą zanurzania. Preparat żrący, należy unikać kontaktu z oczami i przestrzegać przepisów dotyczących stosowania kwasów. Nie niszczy aluminium, szkła, farb i gumy.

  Dostępne w opakowaniach 11kg oraz 33kg

  ENTKALKER Nr. 680

  ENTKALKER odwapniacz do urządzeń na parę wodną - rurociągów. Rozpuszcza i usuwa szybko i skutecznie kamień kotłowy. Idealny do urządzeń do gotowania wody, maszyn parowych, kotłów, przedmiotów gospodarstwa domowego, rurociągów itp.

  Alunal Nr. 670

  Alunal specjalny preparat czyszczący do fasad i innych części budowlanych z aluminium i aluminium eloksalowanego. Przeznaczony do czyszczenia powierzchni utlenionych anodowo oraz stopów aluminiowych. Szczególnie dobrze nadaje się do odtłuszczania zabrudzeń zawierających tłuszcze i oleje. Oprócz anionowo-niejonowych związków powierzchniowo czynnych i składników czyszczących o wysokiej zdolności rozpuszczania brudu i dyspergowania, zawiera również czynnik kompleksujący, zapobiegający tworzeniu się powłok i białych nalotów.

  Dostępne w opakowaniach 10kg oraz 30kg

  ALUNAL S Nr. 670A

  ALUNAL S to specjalny preparat czyszczący do fasad i innych części budowlanych z aluminium i aluminium eloksalowanego. To bardzo silny preparat czyszczący przeznaczony specjalnie do elementów elewacji z aluminium i aluminium eloksalowanego. Przeznaczony do czyszczenia wszystkich powierzchni wodo - i kwasoodpornych oraz do stopów aluminiowych w budownictwie. Szczególnie dobrze nadaje się do odtłuszczania zabrudzeń zawierających tłuszcze, oleje i sadzę.

  Dostępne w opakowaniach 11kg oraz 33kg

 • Nr. 699COVER ROST EX

  COVER ROST EX Nr. 699

  COVER ROST EX wyciąga plamy rdzy ze wszystkich rodzajów kamienia, jak np. trawertyn, marmur, granit, glina, terazzo, piaskowiec, kwarcyt, wapień muszlowy, cegła wapienno-piaskowa, ociosane kamienie betonowe, łupek itp. Jest idealnym preparatem do usuwania plam i wykwitów rdzy również na powierzchniach polerowanych, gdzie do tej pory nie było możliwości ich usuwania.

  PR-Spezial Nr. 667

  PR-Spezial zawierający emulgatory specjalny koncentrat rozpuszczalnikowy do smoły, bitumu, powłok gruntujących, tłuszczy i tym podobnych substancji - powodujący szybkie oddzielenie materiałów. PR-SPEZIAL w szczególności nadaje się do usuwania smoły, bitumu, powłok gruntujących, zżywiczonych tłuszczów i wosków, czarnych powłok malarskich i olejów z podłoży niewrażliwych na rozpuszczalniki. PR-Spezial przywraca starym, zastygłym pędzlom do lakieru dawną funkcjonalność.

  Dostępne w opakowaniach 10kg

  Rasant Flüssig Nr. 677

  Rasant Flüssing Brak opisu

  Rasant extra Pastos Nr. 691

  Rasant extra Pastos to kwaśny zmywacz do usuwania lakieru na zimno, niepalny i ulegający biodegradacji! RASANT-Extra nie wpływa na warstwę ozonową! Szybko i niezawodnie usuwa lakier piecowy, wielowarstwowe systemy lakierowe, lakiery dwuskładnikowe, różnego rodzaju wartswy z tworzywa sztucznego, poliuretan, żywice epoksydowe, powłoki olejowe, nitrocelulozowe, ze sztucznych żywic i chlorokauczuku, farby dyspersyjne do wewnątrz i na zewnątrz, powłoki elewacyjne, powłoki wykończeniowe, szpachlówkę, politury i matury.

  Dostępne w opakowaniach 10kg

  Losonit Nr. 669

  Losonit specjalny koncentrat rozpuszczalnikowy zawierający emulgatory stosowany do smoły, bitumu, materiałów gruntujących, tłuszczy i tym podobnych substancji. Powoduje szybkie oddzielenie materiałów. LÖSONIT nadaje się szczególnie do usuwania smoły, bitumu, materiałów gruntujących, zżywiczonych tłuszczy i wosków, czarnych farb i olejów z podłoży niewrażliwych na rozpuszczalniki, jak np. aluminium, szkło, posadzki kamienne, klinkier, betonowe płyty chodnikowe i powierzchnie z betonu licowego.

  Dostępne w opakowaniach 10kg

  Spezial - Losefix Nr. 668

  Spezial - Losefix specjalny koncentrat rozpuszczalnikowy zawierający emulgatory stosowany do smoły, bitumu, materiałów gruntujących, tłuszczy i tym podobnych substancji. Powoduje szybkie oddzielenie materiałów. SPEZIAL-LÖSEFIX nadaje się szczególnie do usuwania smoły, bitumu, materiałów gruntujących, zżywiczonych tłuszczy i wosków, czarnych farb i olejów z podłoży niewrażliwych na rozpuszczalniki, jak np. aluminium, szkło, posadzki kamienne, klinkier, betonowe płyty chodnikowe i powierzchnie z betonu licowego. SPEZIAL-LÖSEFIX stosuje się pomocniczo w czyszczeniu maszyn, urządzeń itp. do smołowania.

  Dostępne w opakowaniach 10kg

  CM 51 Kaltentlacker Nr. 654

  CM 51 Kaltentlacker preparat do usuwania lakieru na zimno - szybko u skutecznie oraz przy niewielkim zużyciu usuwa nawet najbardziej oporne powłoki olejowe, z nitrocelulozy, sztucznej żywicy, chlorokauczuku, farb dyspersyjnych do wewnątrz i na zewnątrz, powłoki elewacyjne, powłoki utrwalające (lakierowe), szpachlę, politury i matury. Nieprzeciętne działanie CM 51 potwierdza się nawet przy lakierach wypalanych do 180oC. CM 51 usuwa powłoki w sposób ekonomiczny i szybki, gdyż w większości przypadków wystarcza jeden zabieg. CM 51 to mieszanka jednorodna, to znaczy, że się nie osadza i gwarantuje jednolite, intensywne i całkowite zmycie powłoki. Na powierzchni tworzy się warstwa uniemożliwiająca parowanie, której nie niszczy ponowne nakładanie powłok.

  Dostępne w opakowaniach 20kg

  GIPSLOSER Nr. 659

  GIPSLOSER rozpuszczalnik do gipsu - to specjalny preparat do rozpuszczania resztek gipsu. Rozpuszcza i usuwa resztki gipsu metodą zanurzania. Preparat żrący, należy unikać kontaktu z oczami i przestrzegać przepisów dotyczących stosowania kwasów. Nie niszczy aluminium, szkła, farb i gumy.

  Dostępne w opakowaniach 11kg oraz 33kg

  ENTKALKER Nr. 680

  ENTKALKER odwapniacz do urządzeń na parę wodną - rurociągów. Rozpuszcza i usuwa szybko i skutecznie kamień kotłowy. Idealny do urządzeń do gotowania wody, maszyn parowych, kotłów, przedmiotów gospodarstwa domowego, rurociągów itp.

  Alunal Nr. 670

  Alunal specjalny preparat czyszczący do fasad i innych części budowlanych z aluminium i aluminium eloksalowanego. Przeznaczony do czyszczenia powierzchni utlenionych anodowo oraz stopów aluminiowych. Szczególnie dobrze nadaje się do odtłuszczania zabrudzeń zawierających tłuszcze i oleje. Oprócz anionowo-niejonowych związków powierzchniowo czynnych i składników czyszczących o wysokiej zdolności rozpuszczania brudu i dyspergowania, zawiera również czynnik kompleksujący, zapobiegający tworzeniu się powłok i białych nalotów.

  Dostępne w opakowaniach 10kg oraz 30kg

  ALUNAL S Nr. 670A

  ALUNAL S to specjalny preparat czyszczący do fasad i innych części budowlanych z aluminium i aluminium eloksalowanego. To bardzo silny preparat czyszczący przeznaczony specjalnie do elementów elewacji z aluminium i aluminium eloksalowanego. Przeznaczony do czyszczenia wszystkich powierzchni wodo - i kwasoodpornych oraz do stopów aluminiowych w budownictwie. Szczególnie dobrze nadaje się do odtłuszczania zabrudzeń zawierających tłuszcze, oleje i sadzę.

  Dostępne w opakowaniach 11kg oraz 33kg

  ALU-CON Nr. 665

  ALU-CON to sprawdzony i dopuszczony środek czyszczący i konserwujący RAL. ALU-CON to ochrona fasad dla aluminium i aluminium eloksalowanego, konserwuje i czyści. ALU-CON tworzy cienki film ochronny odrzucający wodę i brud, uniemożliwiający przyczepianie się zanieczyszczeń i agresywnych szkodliwych substancji chemicznych.

  Dostępne w opakowaniach 10kg oraz 30kg


Inne


 • Nr. 358OLZIEHER PULVER

  OLZIEHER PULVER Nr. 680

  OLZIEHER PULVER służy do uauwania plam z oleju ze wszystkich powierzchni , jak np: beton, cement, kamień, drewno itp. Wyciąga w ciągu 24 godzin plamy oleju i resztki oleju z większości podłoży, całkowicie bez uzycia mechaniki. Nadaje się również do usuwania sadzy pożarowej i resztek oleju pożarowego, oraz do usuwania zapachu pożaru wywołanego głęboko osadzonymi zanieczyszczeniami.