• Nr. 113E-PROTECT

    E-PROTECT Nr. 113

    E-PROTECT To preparat chroniący przed wilgocią do urządzeń i instalacji elektrycznych. E-PROTECT infiltruje wodę i tworzy film ochronny wypierający wodę na wszystkich częściach elektrycznych, bez wpływu na zdolność do przewodzenia. Redukuje do minimum przestoje i przerwy w dostawie prądu. Usuwa zakłócenia związane z zapłonem i prądem pełzającym. Preparat dostaje się do pustych przestrzeni i uzwojeń, jednak nie narusza laku izolacyjnego.Zachowuje się całkowicie neutralnie wobec tworzyw sztucznych, gumy, szkła, ceramiki i metali.